Fietsstraten

In het centrum van Deerlijk zijn er een aantal fietsstraten. In die straten is de fietser de baas.

De volgende straten in het centrum zijn een fietsstraat:

 • Hoogstraat (tot Comm. Edm. Ameyestraat)
 • Schoolstraat
 • Harelbekestraat (vanaf Comm. Edm. Ameyestraat)
 • Vichtesteenweg tot over kruispunt met Sint-Rochusstraat
 • Nieuwstraat
 • Kerkplein
 • Comm. Edm. Ameyestraat

Wat betekent een fietsstraat concreet?

 • De auto's mogen de fietsers niet inhalen.
 • Niet sneller rijden dan 30 km/u.
 • In eenrichtingsstraten mogen fietsers die met de rijrichting meerijden de volledige rijbaan innemen. Fietsers die in tegengestelde richting rijden, moeten uiterst rechts op het fietspad of de fietssuggestiestrook blijven (bv. in de Hoogstraat). In tweerichtingsstraten mogen de fietsers de rechterrijstrook in hun rijrichting innemen (bv. Sint-Amandusstraat).

Voordelen

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
 • Het is veiliger voor de fietsers.
 • De fietsers worden niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • De continu├»teit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

 • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag je bijvoorbeeld niet op het voetpad fietsen en blijft de voorrang van rechts gelden.
 • Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.