Asbest

Dat het inademen van asbestvezels schadelijk is voor de gezondheid, is bekend. Daarom zijn asbesthoudende toepassingen inmiddels verboden en dus niet meer te koop.

In het verleden werd asbest in Vlaanderen dikwijls gebruikt, in sommige toepassingen zelfs tot 1998, ook in en om het huis. Asbest is in en om heel wat woningen dus nog altijd aanwezig, bijvoorbeeld in cementen golfplaten, dak- en gevelleien of bloembakken. Dit is geen reden tot paniek en vaak kan het asbest gewoon blijven waar het is, zolang er voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt.

Brochures

Specifiek voor burgers verspreidt de overheid brochures die toepassingen in en om het huis belichten, en iedereen op weg helpen om veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal. De brochures beantwoorden de belangrijkste vragen over asbest en bieden een leidraad om asbesthoudende materialen te herkennen via duidelijke foto's. Ook richtlijnen over hoe asbesthoudend materiaal veilig verwijderd kan worden, mits het nemen van enkele voorzorgsmaatregelen, staan in de folders omschreven. Voor een beperkt aantal toepassingen, zoals ongebonden asbest, is professionele hulp nodig. In de brochures wordt verteld waar je met asbestafval terecht kan en wordt verwezen naar gespecialiseerde instellingen, bedrijven of personen bij verdere vragen of twijfels.

Inzameling van asbest op het recyclagepark

  • Met asbest in gebonden toestand kan je terecht op het recyclagepark. Op het recyclagepark staat een speciale container voor asbestafval. Voor het aanleveren hiervan gelden bepaalde voorwaarden die je op de website van Imog kan raadplegen (klik hier).
  • Voor asbest in ongebonden toestand moet je een erkende verwerker contacteren. Een lijst van erkende verwerkers vind je op www.ovam.be