Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Bepaalde aanvragen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie milieu, verkavelingen,..) zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt gehouden om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen de aanvraag.

Dossier inkijken / opmerking indienen:

Het volledige dossier is raadpleegbaar via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, korte werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie (adres) in of het ID omgevingsplatform.
 • De kaart wordt ingezoomd naar de gevraagde locatie (aanduiding met oranje bol), u kunt via de linkerkolom het betreffende dossier bekijken.
 • Via het 3de tabblad ‘inhoud aanvraag’ kunt u via de knop ‘bekijken’ alle dossierstukken raadplegen.
 • via het 2de tabblad ‘procedure’ kunt u rechts bovenaan ‘Ik wens een bezwaarschrift aan te maken’ aanklikken om een digitaal bezwaar in te dienen. 

U kunt het dossier ook komen inkijken bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis.  Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak via www.deerlijk.be/afspraak of 056 69 47 20.

Opmerking indienen: kan zowel digitaal (werkwijze zie hierboven) of per beveiligde zending aan het het college van burgemeester en schepenen of tegen persoonlijke afgifte van een analoog schrijven aan het loket dienst Ruimte. 


LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023135050

 • Aanvrager: mevrouw Marie Taelman wonende te Waregemstraat 260 te 8540 Deerlijk

 • Ligging: Lisbonnastraat 54 en 56

 • Omschrijving van het project: herbouwen van 2 woningen na afbraak van de bestaande bebouwing

 • Periode openbaar onderzoek: 16 februari 2024 tot en met 16 maart 2024.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023141932

 • Aanvrager: Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI gevestigd te Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en de heer Dirk Vandevelde te 9840 De Pinte

 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 3

 • Omschrijving van het project: nieuwbouwen van de basisschool De Driesprong met omgevingsaanleg en bijhorende infrastructuur en het slopen van bestaande bebouwing, en melding ...

 • Periode openbaar onderzoek: 16 februari 2024 tot en met 16 maart 2024.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023172991

 • Aanvrager: Tom Busschaert wonende te De Cassinastraat 127 te 8540 Deerlijk

 • Ligging: De Cassinastraat 121 en 127

 • Omschrijving van het project: regulariseren 2 bijgebouwen en aanleg terras

 • Periode openbaar onderzoek: 4 februari 2024 tot en met 4 maart 2024.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023169761

 • Aanvrager: HENATIS namens DELAERE ENGINEERING BV gevestigd te Nijverheidslaan 51 te 8540 Deerlijk

 • Ligging: Nijverheidslaan 51

 • Omschrijving van het project: hernieuwen en actualiseren van de milieuvergunning

 • Periode openbaar onderzoek: 25 januari 2024 tot en met 23 februari 2024.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023161596

 • Aanvrager: de heer Yorben De Maerteleire wonende te Kwaadstraat 19 te 9810 Nazareth

 • Ligging: Kortrijkse heerweg 73

 • Omschrijving van het project: verkavelen van een perceel naar 3 bouwkavels en rooien van bomen

 • Periode openbaar onderzoek: 25 januari 2024 tot en met 23 februari 2024.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023166360
 • Aanvrager: de heer Bjorn, Driesknoklaan 69 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 69
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport met berging
 • Periode openbaar onderzoek: 19 januari 2024 tot en met 17 februari 2024.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023166148

 • Aanvrager: Marleen Claeys wonende te Vlasstraat 8 te 8540 Deerlijk

 • Ligging: Vlasstraat 8

 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport

 • Periode openbaar onderzoek: 19 januari 2024 tot en met 17 februari 2024.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023150523
 • Aanvrager: Tom De Ketele namens TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk en de heer Tom De Ketele wonende te Stasegemstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 12 en 14
 • Omschrijving van het project: bouwen en exploiteren van een kantoor en showroom
 • Periode openbaar onderzoek: 28 december 2023 tot en met 26 januari 2024.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023159413
 • Aanvrager: Charlotte Callens wonende te Broelstraat 7 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Broelstraat 7
 • Omschrijving van het project: regulariseren van een open terrasoverkapping
 • Periode openbaar onderzoek: 29 december 2023 tot en met 27 januari 2024.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023147290
 • Aanvrager: Anja Vande Vyver wonende te Patrijsstraat 7 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Patrijsstraat 7
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een bestaand tuinhuis
 • Periode openbaar onderzoek: 8 december 2023 tot en met 6 januari 2024.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023138302
 • Aanvrager: Roel Vaneeckhout namens Kookon NV met als contactadres Pontstraat 8 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Groeningestraat tussen huisnummer 10 en 16
 • Omschrijving van het project: wijzigen van het aantal loten (van 2 loten naar 3 loten)
 • Periode openbaar onderzoek: 24 november 2023 tot en met 23 december 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023105598
 • Aanvrager: mevrouw Jana Missiaen wonende te Oudenaardse heerweg 35 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 35
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van landbouw naar wonen, verwijderen verharding, slopen bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 24 november 2023 tot en met 23 december 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023133593
 • Aanvrager: de heer Nicolas Duquesnoy wonende te Kortrijkse heerweg 80 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 80
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van woning naar kantoor
 • Periode openbaar onderzoek: 13 november 2023 tot en met 12 december 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023092353
 • Aanvrager: Ivan Bossuyt namens JACOPS NV gevestigd te Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk en Stephanie Valcke namens STIV NV gevestigd te Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 31, Nijverheidslaan 3, 3A, 31 en 31A
 • Omschrijving van het project: slopen bestaand kantoorgebouw en loodsen, bouwen van een kantoorgebouw en magazijnen, omgevingsaanleg, plaatsen middenspanningscabine, bouwen fietsenstalling, rooien van bomen
 • Periode openbaar onderzoek: 2 november 2023 tot en met 1 december 2023.

​​​​​​​

 

 

Bekendmakingen beslissingen