Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de oranje bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier dat in openbaar onderzoek is;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

Wegens een noodbesluit van de Vlaamse Regering  ten gevolge van de coronacrisis werden de  openbare onderzoeken die liepen op de datum van 24 maart 2020  tijdelijk geschorst t.e.m. 24 april 2020

Vervolgens besliste Minister Demir op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult.
De meest actuele informatie is terug te vinden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen via volgende link:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

 

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020075668
 • Aanvrager: AQUAFIN NV NV gevestigd te Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, Gemeentebestuur Deerlijk - de heer Claude Croes en de heer Hans Piepers gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk en Wegen West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging: Breestraat 66, 68, Elf Novemberlaan 13, Vichtesteenweg 107, 109A, 109B, 127, 135, 139, 147, 155, 159, 161, 163, 167, 200, 220, 244, 248, 250, 252, 258, Wafelstraat 2 en 3
 • Omschrijving van het project: Herinrichting kruispunt Vichtesteenweg
 • Periode openbaar onderzoek: 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020090809
 • Aanvrager: Tom De Ketele namens TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk en de heer Tom De Ketele wonende te Stasegemstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 12
 • Omschrijving van het project: plaatsing dompelbak
 • Periode openbaar onderzoek: 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020073077
 • Aanvrager: Lode Benoit namens FABRIMODE NV gevestigd te Theo Nuyttenslaan 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Theo Nuyttenslaan 5
 • Omschrijving van het project: omzetting van een bestaande milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 • Periode openbaar onderzoek: 31 augustus 2020 tot en met 29 september 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020094378
 • Aanvrager: Steeland - Depoortere wonende te Harelbekestraat 121 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 121
 • Omschrijving van het project: bouwen van een overdekt terras met berging
 • Periode openbaar onderzoek: 28 augustus 2020 tot en met 26 september 2020.

  Referentie omgevingsloket: OMV_2020096614
 • Aanvrager: Simon Vercruysse wonende te Braamakkerstraat 97 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamakkerstraat 97
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 21 augustus 2020 tot en met 19 september 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020057451
 • Aanvrager: de heer Luc Taelman wonende te Desselgemstraat 141 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemstraat 141
 • Omschrijving van het project: annulatie varkens - actualisatie vergunning
 • Periode openbaar onderzoek: 21 augustus 2020 tot en met 19 september 2020.

 • Aanvrager: Charlotte Costers wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 22 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 22
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bouw van een tuinhuis bij de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 14 augustus 2020 tot en met 12 september 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020088072
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: afdeling 2 sectie C nrs. 58H, 64F, 608L2, 608N2, 608M2 en 608K2
 • Omschrijving van het project: bouwen van 6 woningen en tussenliggende carports
 • Periode openbaar onderzoek: 14 augustus 2020 tot en met 12 september 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020083615

 • Aanvrager: de heer Thijs Delerue wonende te Oudenaardse heerweg 35 te 8540 Deerlijk

 • Ligging: Oudenaardse heerweg 35
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een verticale warmtewisselaar voor geothermie
 • Periode openbaar onderzoek: 23 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020057646
 • Aanvrager: de heer Steven Deryckere wonende te Marquettestraat 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 23
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 24 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020079695
 • Aanvrager: de heer Koen De Visschere wonende te Gaversstraat 78 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Gaversstraat 78
 • Omschrijving van het project: herbouwen van een stal/berging na sloop van de bestaande stal
 • Periode openbaar onderzoek: 24 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020.

Bekendmakingen beslissingen