Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de oranje bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier dat in openbaar onderzoek is;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

Wegens een noodbesluit van de Vlaamse Regering  ten gevolge van de coronacrisis werden de  openbare onderzoeken die liepen op de datum van 24 maart 2020  tijdelijk geschorst t.e.m. 24 april 2020

Vervolgens besliste Minister Demir op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult.
De meest actuele informatie is terug te vinden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen via volgende link:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

 

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 


 • Aanvrager: Johan Dheedene namens BOUWBEDRIJVEN DEWAELE NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemknokstraat 100
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand bouwbedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 26 juni 2020 tot en met 25 juli 2020.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020078467


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020054912
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Keizelbergstraat 3
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met vrijstaande carport
 • Periode openbaar onderzoek: 27 juni 2020 tot en met 26 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020071171
 • Aanvrager: Gilles Joye wonende te Kleine Klijtstraat 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 40
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw bij de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020071167
 • Aanvrager: Gilles Joye wonende te Kleine Klijtstraat 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 40
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad in de tuinzone bij de eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020067527
 • Aanvrager: Patrick Roobrouck namens ROOBROUCK EN ZONEN BVBA gevestigd te Trompestraat 48 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Trompestraat 48
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand houtbewerkingsbedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020064393
 • Aanvrager: Filiep Lambrecht namens Daniel LAMBRECHT NV gevestigd te Oudenaardse heerweg 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 66 en Vanneste-Verweestraat 5
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van een bestaande exploitatie
 • Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020066905
 • Aanvrager: Paul Coussement wonende te Windmolenstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windmolenstraat 9
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een tuinhuis
 • Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020060913
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Klokkestraat  en Windhalmlaan 31
 • Omschrijving van het project: bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen waavan één met aangebouwde carport
 • Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020060809
 • Aanvrager: Infra-Struct BVBA, Harpstraat 5 bus 1 te 8530 Harelbeke - de heer Jean-Marie Van Wanseele, Lavoordestraat 33A te 8750 Wingene en WINGMAN BVBA, Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
 • Ligging: Pladijsstraat (tussen huisnr. 213 en 221/225)
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 6 loten voor vrijstaande eengezinswoningen, 1 lot voor private toegangsweg en 1 lot voor een elektriciteitscabine en het verleggen van een deel van de bestaande buurtweg nr. 65
 • Periode openbaar onderzoek: 15 juni 2020 tot en met 14 juli 2020.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020061420
 • Aanvrager: mevrouw Marie Van Den Broucke wonende te Pontstraat 55 te 8791 Waregem
 • Ligging: Marquettestraat 10
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de woning en het bouwen van een tuinberging
 • Periode openbaar onderzoek: 15 juni 2020 tot en met 14 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020033122
 • Aanvrager: Geert Parmentier namens Twenthe Group NV gevestigd te Harelbekestraat 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 66
 • Omschrijving van het project: afbreken van de bestaande woning en het uitbreiden van de bestaande winkelsruimte met een loods voor opslagruimte
 • Periode openbaar onderzoek: 12 juni 2020 tot en met 11 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048753
 • Aanvrager: de heer Stephaan De Winter met als contactadres Kleine Klijtstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 6
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 5
 • Periode openbaar onderzoek: 4 juni 2020 tot en met 3 juli 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020055398
 • Aanvrager: SPUNTINI BVBA gevestigd te Roterijstraat 145 te 8790 Waregem
 • Ligging: Nijverheidslaan 70
 • Omschrijving van het project: uitvoeren van de nodige verbouwingswerken bij een bestaand bedrijfsgebouw en exploiteren van een gespecialiseerde groothandel in food en non-food producten voor de horeca
 • Periode openbaar onderzoek: 29 mei 2020 tot en met 27 juni 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019146750
 • Aanvrager: Geert De Meyer namens COREX Belgium NV met als contactadres Forestier Liederikstraat 23 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Geeststraat 10 en Nijverheidslaan 43
 • Omschrijving van het project: uitbreiding en toevoeging van een bestaande exploitatie door renovatie en aanpassing van naastliggend bedrijfsgebouw, slopen van een aantal bijgebouwen, gevelaanpassingen, interne verbouwing en de aanleg van een nieuwe laad- en loskade
 • Periode openbaar onderzoek: 23 mei 2020 tot en met 21 juni 2020.


Referentie omgevingsloket: OMV_2020051874

 • Aanvrager: Tom Kiekens namens BRUYNEEL BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 135 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 135
 • Omschrijving van het project: afkoppelen hemelwater en heraanleg verhardingen (Dupl.2020005757)
 • Periode openbaar onderzoek: 23 mei 2020 tot en met 21 juni 2020.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020049221
 • Aanvrager: BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 207
 • Omschrijving van het project: rooien van een bos en bomen, het bouwrijp maken van het terrein en het aanleggen van een parkeerterrein (heraanvraag)
 • Periode openbaar onderzoek: 22 mei 2020 tot en met 20 juni 2020.

 • Aanvrager: Jessica Samyn met als contactadres Beekstraat 4 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 4
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Periode openbaar onderzoek: 22 mei 2020 tot en met 20 juni 2020.
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048637

Vandendriessche

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020044066
 • Aanvrager: Kurt Vandendriessche wonende te Pladijsstraat 250 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 248
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in één lot
 • Periode openbaar onderzoek: 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020.

Deknudt Frames

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020042920
 • Aanvrager: Bruno Deknudt namens DEKNUDT FRAMES NV gevestigd te Breestraat 31/A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 31
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand bedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 8 mei 2020 tot en met 6 juni 2020.

Martens

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020036262
 • Aanvrager: de heer David Martens wonende te Kerkstraat 25/A te 9220 Hamme
 • Ligging: Wijmelbeekstraat 15 en Windmolenstraat
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 1 lot voor woningbouw
 • Periode openbaar onderzoek: 7 mei 2020 tot en met 5 juni 2020.

GROEP HUYZENTRUYT NV

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020039552
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan 37 tem. 46
 • Omschrijving van het project: bouwen van 10 woningen
 • Periode openbaar onderzoek: 7 mei 2020 tot en met 5 juni 2020.

Typro

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020019310
 • Aanvrager: Claude Tyberghien namens Typro BV BV gevestigd te Zandstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkplein 12, 14 en 16
 • Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen en 2 handelsruimtes
 • Periode openbaar onderzoek: 7 mei 2020 tot en met 5 juni 2020.

DANNEELS

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020027289
 • Aanvrager: Brecht Robaeys namens DANNEELS DEVELOPMENT NV gevestigd te Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge
 • Ligging: Desselgemstraat 19, 21 en Vrijeigen
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 2 loten
 • Periode openbaar onderzoek: 27 april 2020 tot en met 26 mei 2020.

DUDO BVBA

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020023140
 • Aanvrager: Logino Dujardin namens DUDO BVBA gevestigd te Waregemstraat 2 te 8570 Anzegem 
 • Ligging: Heulselaan 14
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 27 maart 2020 tot en met 25 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen van 7 mei 2020 t.e.m. 5 juni 2020.

Rik Dehu

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020021070
 • Aanvrager: Rik Dehu met als contactadres Paanderstraat 47A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 47A
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een terras aan de achterzijde van de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 26 maart 2020 tot en met 24 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen van 7 mei 2020 t.e.m. 5 juni 2020.

Dezillie

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007265
 • Aanvrager: mevrouw Marleen Dezillie wonende te Oliebergstraat 110 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 110
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de woning met 33 m² voor wachtruimte bij bestaande praktijk
 • Periode openbaar onderzoek: 19 maart 2020 tot en met 17 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen voor de resterende periode, nl. van 4 mei 2020 t.e.m. 28 mei 2020.

Scarabe

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015830
 • Aanvrager: Jean-Pierre Vanden Heede namens SCARABE BVBA met als contactadres Otegemstraat 180 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oude Heerweg 89, 91, 93 en 95
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de verkaveling voor de loten 4, 5, 6A, 6B, 7A en 7B en de groenzone
 • Periode openbaar onderzoek: 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen voor de resterende periode, nl. van 4 mei 2020 t.e.m. 22 mei 2020.

Verbeke - Benoot

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020012261
 • Aanvrager: Verbeke - Benoot wonende te Bontestierstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Pietersabdijstraat 6
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met carport
 • Periode openbaar onderzoek: 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen voor de resterende periode, nl. van 4 mei 2020 t.e.m. 23 mei 2020.

Dimitri Malysse

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020017241
 • Aanvrager: Dimitri Malysse wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 19
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning, het aanleggen van een oprit naar de carport en het bouwen van een vrijstaand tuinhuis in de tuin bij de eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen voor de resterende periode, nl. van 4 mei 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

Jochen Claerhout

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020006012
 • Aanvrager: de heer Jochen Claerhout met als contactadres Vichtesteenweg 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Fabrieksstraat 22
 • Omschrijving van het project: hernieuwde aanvraag voor het bouwen van een uitbreidend magazijn met laad- en loskade
 • Periode openbaar onderzoek: 6 maart 2020 tot en met 4 april 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen voor de resterende periode, nl. van 4 mei 2020 t.e.m. 15 mei 2020.

Ludovic Adams

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007657
 • Aanvrager: Ludovic Adams wonende te Waregemstraat 236 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 236
 • Omschrijving van het project: plaatsen van carport naast de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 28 februari 2020 tot en met 28 maart 2020.  Het openbaar onderzoek wordt na opschorting (wegens het noodbesluit ten gevolge van de coronacrisis), hernomen voor de resterende periode, nl. van 4 mei 2020 t.e.m. 8 mei 2020.

Bekendmakingen beslissingen