Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

 

Openbaar onderzoek

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken: digitaal bij het omgevingsloket, Harelbekestraat 27, Deerlijk tijdens openingsuren of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen). Als je bijkomende informatie wil bij het dossier moet je hiervoor een afspraak maken met de omgevingsambtenaar via de nummers 056 69 47 33 of 056 69 47 30.
Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

Jochen Berton

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019090302
 • Aanvrager: de heer Jochen  Berton wonende te Otegemse steenweg 102 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 102
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 1 lot voor woningbouw
 • Periode openbaar onderzoek: 14 augustus 2019 tot en met 12 september 2019.

Geert Buyse

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019073262
 • Aanvrager: de heer Geert Buyse wonende te Jan Breydelstraat 26 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pontstraat 61
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 9 juli 2019 tot en met 7 augustus 2019.

Baert - Beernaert

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019079219
 • Aanvrager: Baert - Beernaert wonende te Nijverheidslaan 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windhalmlaan 22
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met aangebouwde carport
 • Periode openbaar onderzoek: 8 juli 2019 tot en met 6 augustus 2019.

GEMEENTEBESTUUR DEERLIJK

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019057963
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk, gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat (tussen huisnummer 33 en 33A)
 • Omschrijving van het project: bouwen van een overdekte afscheidsplaats op de begraafplaats in Sint-Lodewijk
 • Periode openbaar onderzoek: 2 juli 2019 tot en met 31 juli 2019.

SOFACOVER

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019076481
 • Aanvrager: de heer Pieter Deslee wonende te Lode de Boningelaan 30 te 8500 Kortrijk en Pieter Deslee namens SOFACOVER BVBA gevestigd te Sprietestraat 326 te 8792 Waregem
 • Ligging: De Spijker 13
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bedrijfsgebouw (productiehal met burelen) op het bedrijventerrein 'De Spijker'
 • Periode openbaar onderzoek: 1 juli 2019 tot en met 30 juli 2019.

DELEERSNYDER

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019071417
 • Aanvrager: Lander Deleersnyder wonende te Beekstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 6
 • Omschrijving van het project: regulariseren van een tuinhuis bij de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 1 juli 2019 tot en met 30 juli 2019.

GEMEENTEBESTUUR

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019029133
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vercruysse de Solartstraat 32
 • Omschrijving van het project: bouwen van een afvalberging in functie van het kinderdagverblijf
 • Periode openbaar onderzoek: 28 juni 2019 tot en met 27 juli 2019.

EKATOV BVBA

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019040820
 • Aanvrager: Kristof Vanfleteren namens EKATOV BVBA gevestigd te Vredestraat 53 te 8790 Waregem, de heer Kristof Vanfleteren wonende te Vredestraat 53 te 8790 Waregem en de heer Steven Willems wonende te Vredestraat 53 te 8790 Waregem
 • Ligging: Hazewindstraat 5, 7, 9, Sint-Rochusstraat 50 en Waregemstraat
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing, verkavelen van de eigendom in 20 loten voor zowel eengezins- als meergezinswoningen en bijhorende wegeniswerken en omgevingsaanleg
 • Periode openbaar onderzoek: 28 juni 2019 tot en met 27 juli 2019.

Garage VIENNE

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019036961
 • Aanvrager: Pedro Vienne namens GARAGE VIENNE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 55 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 55 en 74
 • Omschrijving van het project: actualisatie vergunningstoestand en aangifte kleinhandelsactiviteit
 • Periode openbaar onderzoek: 27 juni 2019 tot en met 26 juli 2019.

G&V Servicestations NV

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019034905
 • Aanvrager: Xavier Dewulf namens G&V SERVICESTATIONS NV gevestigd te Harelbeeksestraat 120 te 8520 Kuurne
 • Ligging: Vichtesteenweg 70
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van een benzinestation
 • Periode openbaar onderzoek: 21 juni 2019 tot en met 20 juli 2019.

PEJO INVEST BVBA

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019058001
 • Aanvrager: John Lannoo namens PEJO INVEST BVBA gevestigd te Fabrieksstraat 28 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Verrieststraat 43A
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaand milieubelastend bedrijf tot een bedrijfssite met 5 KMO-units, parkeervoorzieningen en groenaanleg
 • Periode openbaar onderzoek: 21 juni 2019 tot en met 20 juli 2019.

ABLI NV

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019069588
 • Aanvrager: Philippe Brantegem namens Active Belgian Land Investment NV met als contactadres gentsesteenweg 150 bus 1.2 te 9300 aalst
 • Ligging: Vichtesteenweg 280
 • Omschrijving van het project: regulariseren van verharding
 • Periode openbaar onderzoek: 17 juni 2019 tot en met 16 juli 2019.

Bouwwerken Taelman

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018049542
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Kapelstraat-Oliebergstraat-Windhalmlaan (achterliggend)
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 26 loten voor woningbouw en 21 loten voor garage met aanleg van wegenis, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen
 • Periode openbaar onderzoek: 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019.

Rogé

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018117022
 • Aanvrager: de heer Franky Albert Rogé wonende te Kerelsstraat 5 te 8800 Roeselare
 • Ligging: Otegemse steenweg 48 en Trompestraat
 • Omschrijving van het project: het verwijderen van een bestaande radiomast en het plaatsen van een nieuwe mast op een andere locatie
 • Periode openbaar onderzoek: 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019.

Van Ranst

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019059978
 • Aanvrager: Christoph Van Ranst met als contactadres Roelskouter 17 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Roelskouter 17
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis bij de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019.

Vandenhende

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019059947
 • Aanvrager: Martine Lucienne Vandenhende wonende te Meynaertkouter 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Meynaertkouter 5
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda
 • Periode openbaar onderzoek: 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019.

Vandekerckhove

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019060662
 • Aanvrager: Philippe Jean-Marie Vandekerckhove wonende te Geeststraat 32 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Geeststraat 32
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis en slopen van het bestaande tuinhuis
 • Periode openbaar onderzoek: 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019.

 

Bekendmakingen beslissingen