Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de oranje bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier dat in openbaar onderzoek is;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

 

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021019946
 • Aanvrager: de heer Freek Depraetere wonende te Kapel ter Rustestraat 15 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 15
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een woning
 • Periode openbaar onderzoek: 1 maart 2021 tot en met 30 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020173668
 • Aanvrager: Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Luitstraat, Klaroenstraat, Harpstraat, Bistierland (Harelbeke)
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de verkaveling voor lot 330A (middenplein)
 • Periode openbaar onderzoek: 2 maart 2021 tot en met 31 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021006447
 • Aanvrager: Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Keizelbergstraat 1
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande woning
 • Periode openbaar onderzoek: 26 februari 2021 tot en met 27 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020170965
 • Aanvrager: Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Oude Pastoriestraat 1
 • Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 26 februari 2021 tot en met 27 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020170425
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38
 • Omschrijving van het project: aanpassing lozingsvoorwaarden
 • Periode openbaar onderzoek: 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021004199
 • Aanvrager: Jeffrey Veys namens SWIM - FUN BV gevestigd te Vichtesteenweg 58 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 10
 • Omschrijving van het project: bouwen en exploiteren van een magazijn met showroom en bijhorende burelen.
 • Periode openbaar onderzoek: 5 februari 2021 tot en met 6 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021001948
 • Aanvrager: Vermunicht - Joye wonende te Knokbosstraat 14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 107 en 109
 • Omschrijving van het project: het uitbreiden van een rijwoning en afbraak achterbouw conciërge brandweer
 • Periode openbaar onderzoek: 5 februari 2021 tot en met 6 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020152703
 • Aanvrager: de heer Chris D'haene met als contactadres Kapel ter Rustestraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 13
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 5 februari 2021 tot en met 6 maart 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020178219
 • Aanvrager: Xavier Talpe wonende te Contrabasstraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Contrabasstraat 2
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw bij de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 1 februari 2021 tot en met 2 maart 2021.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020175202
 • Aanvrager: Hooghe - Victor wonende te Veldstraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Veldstraat 11
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning, slopen van de bestaande achterbouw en bouwen van een nieuwe uitbouw
 • Periode openbaar onderzoek: 29 januari 2021 tot en met 27 februari 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020121323
 • Aanvrager: de heer Nicolas Vanwynsberghe wonende te Olmstraat 98/B12 te 8790 Waregem
 • Ligging: Guido Gezellelaan 110
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021. (Nieuw openbaar onderzoek wegens wijzigingsverzoek en administratieve lus)


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020121752
 • Aanvrager: Trappen Demunster BVBA gevestigd te Waterven 6 te 8501 Kortrijk
 • Ligging: Kleine Brandstraat 101
 • Omschrijving van het project: uitbreiding van een bestaande houtzagerij door toevoeging van rubrieken en bouwen van 2 nieuwe loodsen
 • Periode openbaar onderzoek: 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021 (Nieuw openbaar onderzoek wegens een wijzigingsverzoek (aanpassing plannen, nota en hemelwaterformulier).

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020164588
 • Aanvrager: Benny Geldhof namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 meergezinswoningen
 • Periode openbaar onderzoek: 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020150458
 • Aanvrager: de heer NICOLAS THOMA wonende te Windmolenstraat 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windmolenstraat 12
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstraande eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 11 december 2020 tot en met 9 januari 2021. Nieuwe periode na toepassing van een administratieve lus: 11 januari 2021 t.e.m. 9 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020160497
 • Aanvrager: mevrouw Inge Bulckaert wonende te Vrijputstraat 56 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 63
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, rooien van bomen, aanleggen van zwembad en voorzien van een vloerplaat voor een later te bouwen bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 11 december 2020 tot en met 9 januari 2021.  Nieuwe periode na toepassing van een administratieve lus: 11 januari 2021 t.e.m. 9 februari 2021

 

 

Bekendmakingen beslissingen