Bekendmakingen beslissingen 2023

Besliste aanvragen omgevingsvergunningen

Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (melding) waar het college van burgemeester en schepenen, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam. De lijst met besliste aanvragen vind je hieronder.

Dossier inkijken / beroep indienen:

Het volledige dossier is raadpleegbaar via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, korte werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie (adres) in of het ID omgevingsplatform.
 • De kaart wordt ingezoomd naar de gevraagde locatie (aanduiding met blauwe bol), u kunt via de linkerkolom het betreffende dossier bekijken.
 • Via de knop bij beslissing kunt u de beslissing raadplegen.
 • via het 3de tabblad 'inhoud aanvraag' kunt u het aanvraagdossier bekijken.
 • via het 2de tabblad ‘procedure’ kunt u rechts bovenaan ‘Ik wens een beroepschrift aan te maken’ aanklikken om een digitaal beroep in te dienen. 

U kunt het dossier ook komen inkijken bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis.  Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak via www.deerlijk.be/afspraak of 056 69 47 20.

Wanneer beroep instellen:
De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld is 30 dagen (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf).  Dit betekent dat de uitvoering van de verleende vergunning kan starten na 35 dagen indien geen beroep werd ingesteld.

Hoe beroep instellen:
De beroepsprocedure kan je hier bekijken.


BEKENDMAKINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023070167
 • Aanvrager: mevrouw Lize Verschuere wonende te Pladijsstraat 19 te 8540 Deerlijk en de heer Michiel Schwind wonende te Pladijsstraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 25
 • Omschrijving van de melding: melden van een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder
 • Datum aktename CBS: 31 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023032829
 • Aanvrager: Johan Dheedene namens BOUWBEDRIJVEN DEWAELE NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Muldersstraat 9 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een alleenstaande woning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022163687
 • Aanvrager: de heer Ruben Dejaeger wonende te Geeststraat 3 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 382 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de woning, slopen van de bestaande loods, bouwen van een nieuwe praktijkruimte en het rooien van 2 bomen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023011730
 • Aanvrager: de heer Danny Provoost wonende te Keizelbergstraat 7 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Keizelbergstraat 7 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verharden voor de aanleg van een parkeerplaats en draaimogelijkheden
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022159593
 • Aanvrager: Claude Descamps - Nathalie Vaneeckhout wonende te Kerkstraat 124 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 104 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen tuinberging en regulariseren van garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023018013
 • Aanvrager: mevrouw Bieke Caluwier wonende te pladijsstraat 3 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 3 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een wintertuin
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022170026
 • Aanvrager: Jean Van Wanseele namens WINGMAN gevestigd te Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
 • Ligging: Desselgemstraat (inwaarts) in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 6 eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023028417
 • Aanvrager: Kristof Ryssaert wonende te Vredelaan 14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vredelaan 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen van gevelbekleding
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023051187
 • Aanvrager: Iris Vervoort namens BNP Paribas Fortis NV gevestigd te Warandeberg 3 te 1000 Brussel
 • Ligging: Vichtesteenweg 248
 • Omschrijving van de melding: exploiteren van ingedeelde aircotoestellen bij een bankkantoor
 • Datum aktename CBS: 17 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022127959
 • Aanvrager: Johan Dheedene namens BOUWBEDRIJVEN DEWAELE NV en Immo Dewaele NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemknokstraat 100 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van bestaande loodsen, het bouwen van nieuwe loodsen en een elektriciteitscabine en het veranderen van de exploitatie (verandering door wijziging door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode en verandering door uitbreiding door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte van de percelen)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 mei 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023016127
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Bart Goethals - Yanne Feryn wonende te Vichtestraat 49 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemstraat 75 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023018658
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38 en 40 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen van lichtreclame
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022148569
 • Aanvrager: de heer Philip Degezelle wonende te Teesweg 1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pladijsstraat 94 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van de bestaande bedrijfswoning en de schuur, wijzigen van de bestaande verharding en actualisatie van ingedeelde inrichting
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023012109
 • Aanvrager: Bart Callens - Milise Vandenabeele wonende te Brabantstraat 35 te 8790 Waregem
 • Ligging: Bontestierstraat 16 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022097048
 • Aanvrager: Tom Decock namens ALVERBO gevestigd te Blauwvoetstraat 8 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: De Spijker 9 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een nieuwbouw industriegebouw met kantoor en bedrijfsgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door deputatie West-Vlaanderen in zitting van 4 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022131040
 • Aanvrager: Jean-François Vyncke namens IMMOBILIERE DE RESTAURANTS ET CAFES NV gevestigd te Industrielaan 16/20 te 1740 Ternat
 • Ligging: Diesveldstraat 24 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande verharding ifv het verhogen van de opslagcapaciteit voor de exploitatie van een groothandel in dranken
 • Beslissing: Vernietiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2023, door deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 27 april 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022148664
 • Aanvrager: Johan Bonnier namens Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen OPDRAVER met als contactadres Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 6 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van de bestaande milieuvergunning
 • Beslissing: Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund en gedeeltelijk geweigerd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 27 april 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023055165
 • Aanvrager: Heidi Deswarte namens AANNEMINGEN BOSSCHAERT NV gevestigd te t' Hoge 114 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Kleine Brandstraat 101
 • Omschrijving van de melding: breken van puin ten gevolge van de afbraak van de gebouwen
 • Datum aktename CBS: 3 mei 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023052679
 • Aanvrager: de heer Bart Callens wonende te Brabantstraat 35 te 8790 Waregem
 • Ligging: Bontestierstraat 16/18
 • Omschrijving van de melding: melden van een tijdeljke bronbemaling voor het bouwen van een kelder
 • Datum aktename CBS: 26 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023015322
 • Aanvrager: Michiel Schwind - Lize Verschuere wonende te Pladijsstraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 25 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van ééngezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022156861
 • Aanvrager: de heer Frederick Seynaeve wonende te Mezenlaan 22 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Mezenlaan 22 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: deels regulariseren en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022162729
 • Aanvrager: Thomas Merlevede - Febe Terryn wonende te Tulpenlaan 2 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Tulpenlaan 2 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaand kantoor met woongelegenheid
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023043623
 • Aanvrager: de heer Frederic Vanhoutte met als contactadres Klijtstraat 91 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Verrieststraat 1
 • Omschrijving van de melding: overdracht Van Driessche - Vanhoutte
 • Datum aktename CBS: 19 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023000259
 • Aanvrager: Sébastien Lamoral namens Kine Lamoral Comm.V met als contactadres Hoogstraat 80 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Schoolstraat 16 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van handelsruimte naar praktijkruimte (kiné)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023006696
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Klokkestraat 5 en 7 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen met inpandige garages
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 april 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023001482
 • Aanvrager: Yoïka Vancoppernolle wonende te Lisdoddelaan 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Lisdoddelaan 11 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport bij een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023000849
 • Aanvrager: Chris Clarysse - Christa Maes wonende te Kanaalstraat 86 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oudenaardse heerweg  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: overwelven van een baangracht ten behoeve van de toegang tot een nieuwe verkaveling
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023001080
 • Aanvrager: Conrad Everaerdt namens Fluvius System Operator met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Desselgemstraat  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een elektriciteitscabine ten behoeve van de nieuwe verkaveling
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 maart 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022174648
 • Aanvrager: Tom Verleyen wonende te Kleine Klijtstraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 16 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van 30 hoogstammige populieren in functie van tuinaanleg
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022160699
 • Aanvrager: de heer Jelle Segers wonende te Colliemolenstraat 29 te 8840 Staden
 • Ligging: Stationsstraat 58 en 60 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van 2 woningen - slopen tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022154751
 • Aanvrager: Anna Vannieuwenhuyze met als contactadres Gaaistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Gaversstraat 91 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: functiewijziging van landbouw naar particuliere woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022155312
 • Aanvrager: Charlotte Destoop wonende te Zolderstraat 27 te 8553 Otegem
 • Ligging: Oude Heerweg 80 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het wijzigen van de functie van een kamer tot ruimte voor bijberoep
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023005471
 • Aanvrager: Thierry Eeckhout wonende te Kortrijkse heerweg 127 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 127 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad in de tuinzone van een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022170873
 • Aanvrager: Christian Delagrense wonende te Merellaan 32 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Merellaan 32 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022173135

 • Aanvrager: mevrouw Isabelle Van Braekel wonende te Otegemstraat 433 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Hoogstraat 33 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afbreken van een woning met aanbouw en bouwen van nieuwbouwwoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022139145

 • Aanvrager: Sander Cognie - Lore Schepens wonende te Blauwe-Zwaanstraat 11 te 8790 Waregem
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 46 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022037673
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38 en 40 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleg van niet-waterdoorlatende verharding in functie van het stallen van opleggers
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 16 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022169645
 • Aanvrager: Hanna Blomme namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: Heulselaan 4 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022166864
 • Aanvrager: de heer Danny Provoost wonende te Keizelbergstraat 7 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Keizelbergstraat 7 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport met tuinberging bij een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022119323
 • Aanvrager: Yvan Lippens namens NV BEKAERT SA NV met als contactadres Bekaertstraat 2 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oude Heerweg 5 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualiseren van de vergunningstoestand van een bestaand bedrijf, gespecialiseerd in onderzoeken en testen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 2 maart 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022167433
 • Aanvrager: Jean-Marie Van Wanseele namens WINGMAN gevestigd te Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
 • Ligging: Desselgemstraat (inwaarts) loten 29 t.e.m. 34 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 6 rijwoningen en 1 carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022170040
 • Aanvrager: Wouter Debruyckere namens Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging: Ringlaan N36  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vellen van boom 3 langs N36
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022169720

 • Aanvrager: Wouter Debruyckere namens Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging: Ringlaan N36  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vellen van boom 2 langs N36
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022167166

 • Aanvrager: Wouter Debruyckere namens Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging: Ringlaan N36  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vellen van boom 1 langs N36
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 maart 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022129714
 • Aanvrager: mevrouw Carine Vermoere-Vereecke wonende te Vichtesteenweg 48 te 8540 Deerlijk en Carine Vermoere-Vereecke namens VERZEKERINGSMAKELAAR DUJARDIN gevestigd te Vichtesteenweg 48 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 136 en 138 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een horecazaak met woongelegenheid met behoud van functies
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022139108

 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: Overakkerstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, Zuster Remigiastraat 29 en 31 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 12 woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022123635
 • Aanvrager: de heer Brecht Bruyneel wonende te Stationsstraat 138 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Schoolstraat 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van het bestaande pand tot woongelegenheid en kantoor
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022110082
 • Aanvrager: Jeroen Bouvyn namens Provincie West-Vlaanderen gevestigd te Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge
 • Ligging: kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 555, (afd. 2) sectie C 556, (afd. 2) sectie C 557 en (afd. 2) sectie C 558 C te Deerlijk 
 • Omschrijving van het project: aanleggen overstromingsgebied op de Keibeek + landmark + verleggen Keibeek
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 16 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022040911
 • Aanvrager: Katleen Vande Maele namens BRUYNEEL BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 135 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 135 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de lopende milieuvergunning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 9 februari 2023

 • Aanvrager: de heer Guillaume Vanoutrive wonende te Kapelstraat 81/103 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 81/103
 • Omschrijving van de melding: melden stopzetting ingedeelde inrichting (houden van slangen)
 • Datum aktename melding CBS: 15 februari 2023

Referentie omgevingsloket: OMV_2023017380


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022154607
 • Aanvrager: mevrouw Lien Seynaeve wonende te Klijtstraat 62 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 180 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022133987
 • Aanvrager: de heer Steven Deleersnyder wonende te Engelstraat 10 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Engelstraat 10 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022151628
 • Aanvrager: mevrouw Joy Patteeuw wonende te Waterhoenstraat 1 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waterhoenstraat 1 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022146086
 • Aanvrager: Hilde Vanden Broucke namens BALANCE BVBA gevestigd te Beverenstraat 52 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 46A en 52 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een bergruimte, zwembad en verharden na het ontharden van een deel van de site ifv tuin
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023014776
 • Aanvrager: Martijn Soete namens Algemene Ondernemingen Himpe NV gevestigd te Autobaan 16 te 8210 Zedelgem
 • Ligging: Sint-Amandusstraat 26 en 28
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de plaatsing van regenwaterputten
 • Datum aktename CBS: 8 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022098068
 • Aanvrager: Bart Steenhaut namens STEENHAUT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 20 en 24 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiding van de exploitatie door toevoeging van naastliggend perceel met bedrijfsgebouw
 • Beslissing: Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 2 februari 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022147172
 • Aanvrager: de heer Wladimir Demeyer en mevrouw Hanne Bonte wonende te Kerkstraat 145 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 145 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Sloop en herbouw van een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022146811
 • Aanvrager: Karima Badho wonende te Harelbekestraat 18/7 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Schoolstraat 24 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: functiewijziging van handel (bloemenzaak) naar horecazaak
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022135341
 • Aanvrager: Pieter Masureel namens HABIMAS BVBA gevestigd te Spitaalstraat 97 te 8790 Waregem
 • Ligging: Waregemstraat 441 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het wijzigen van de functie van een voormalige showroom naar een food/koffieshop met behoud van het bovenliggend appartement en het pompstation en de opdeling van de werkplaats naar 2 KMO-units
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 februari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022145437
 • Aanvrager: mevrouw Nancy Mostrey met als contactadres Stationsstraat 270 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 270 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een nieuw bijgebouw na sloop van de    bestaande bijgebouwen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022117484
 • Aanvrager: Pieter Messiaen - Marlies Vancaester wonende te Waregemstraat 390 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vrijeigen 31 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een alleenstaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023003067
 • Aanvrager: Johan Bonnier namens Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen OPDRAVER met als contactadres Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 6
 • Omschrijving van de melding: gehele overdracht van de bestaande vergunning van het intergemeentelijk recyclagepark
 • Datum aktename CBS: 25 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022132537
 • Aanvrager: Bruno Delbaere namens VDV-RENOVATIES gevestigd te Zurendriesstraat 13 te 8573 Anzegem
 • Ligging: Waregemstraat 167 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een halfopen woning en slopen vrijstaande berging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022135295
 • Aanvrager: de heer Pieter Matton wonende te Pladijsstraat 180 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 180 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren met beperkte wijziging van een bijgebouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022101671
 • Aanvrager: Johan Bruggeman namens WEVERIJ JOMATEX NV gevestigd te Nieuwenhovestraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 16 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een alleenstaande prefab elektriciteitscabine (MS/LS) ter vervanging van bestaande inpandige elektriciteitscabine
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022131040
 • Aanvrager: Jean-François Vyncke namens IMMOBILIERE DE RESTAURANTS ET CAFES NV gevestigd te Industrielaan 16/20 te 1740 Ternat
 • Ligging: Diesveldstraat 24 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van de bestaande verharding ifv het verhogen van de opslagcapaciteit voor de exploitatie van een groothandel in dranken
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 januari 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022146366
 • Aanvrager: Lorenzo Dewyn met als contactadres Keizelbergstraat 3 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Keizelbergstraat 3 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport met tuinhuis
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022112217
 • Aanvrager: Gino Deleersnyder namens DELEERSNYDER BVBA gevestigd te Hooiemeersstraat 15 te 8710 Wielsbeke
 • Ligging: Stationsstraat 266-268 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 halfopen woningen
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 januari 2023


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022167948
 • Aanvrager: Lien De Buck wonende te Lisdoddelaan 35 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Lisdoddelaan 35
 • Omschrijving van de melding: plaatsen van een raam in de achtergevel van de woning
 • Datum beslissing CBS: weigering 11 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022144403
 • Aanvrager: Norbert Labeeuw wonende te Schragenstraat 8 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Schragenstraat 8 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Het rooien van 7 hoogstammige bomen in de tuinzone van een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022114681
 • Aanvrager: Chris Clarysse wonende te Kanaalstraat 86 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 13
 • Omschrijving van het project: verkavelen van een stuk grond in 2 loten
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022088810
 • Aanvrager: MATEXI PROJECTS NV gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem
 • Ligging: Wandelweg en Waregemstraat 75
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 16 kavels voor eengezinswonen en 1 kavel voor een meergezinswoning met kantoorfunctie, 1 kavel voor gegroepeerd parkeren, de aanleg van nieuwe wegenis en groenzone na sloping van (een deel van) de bestaande bebouwing
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 januari 2023