Bekendmaking beslissingen 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Besliste aanvragen

 • Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (melding) waar het college van burgemeester en schepenen, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam. De lijst met besliste aanvragen vind je hieronder.
 • Beslissing inkijken: Op heden kunnen de dossiers niet ingekeken worden op het gemeentehuis wegens de Corona-maatregelen.  (Digitaal bij het omgevingsloket, Harelbekestraat 27, Deerlijk tijdens openingsuren of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen). Als je bijkomende informatie wil bij het dossier moet je hiervoor een afspraak maken met de omgevingsambtenaar via de nummers 056 69 47 33 of 056 69 47 30.)
 • Beroep instellen: De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf). Dit betekent ook dat de uitvoering van een verleende vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).  De beroepsprocedure kan je hier bekijken.

Bovenstaande beroepstermijn en start van de werken is van toepassing op:

 • alle lopende aanvragen en beroepsprocedures waarvan op datum van 24 maart 2020 nog geen definitieve beslissing is genomen.
 • aanvragen en beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 (De minister van Omgeving kan de einddatum van 24 april 2020 verlengen).

Coronacrisis – noodbesluit Vlaamse Regering:

 

De meest actuele informatie is terug te vinden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen via volgende link:

Vlaamse regering : noodmaatregelen - coronavirus

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019155024
 • Aanvrager: Synhaeve - Vansteenkiste wonende te Paanderstraat 1 te 8791 Waregem
 • Ligging: Bilkenstraat 23 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning na sloping van de bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019160608
 • Aanvrager: Demarcke - Clarysse wonende te Kapel ter Rustestraat 41/C te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Wandelweg  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport na afbraak van de tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 maart 2020

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019153232
 • Aanvrager: Vanderbeken - Maes wonende te Desselgemknokstraat 17 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemknokstraat 17 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 maart 2020

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_201914120
 • Aanvrager: Buyse - Buysse wonende te Harelbekestraat 38/102A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 208 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaand bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 maart 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019142499
 • Aanvrager: de heer Michiel De Vlaminck wonende te Kortrijksestraat 381 te 8501 Kortrijk
 • Ligging: Vercruysse de Solartstraat 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 maart 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019147506
 • Aanvrager: de heer Frank Devos wonende te Klijtstraat 64 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 64 en 64A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afbreken van een gebouw en het bouwen van een bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 maart 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019144195
 • Aanvrager: Vancraeynest - Vermeulen wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 13 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019145105
 • Aanvrager: Bastijns - Baudoncq wonende te Braamakkerstraat 28 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamakkerstraat 28 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaande eengezinswoning, slopen en herbouwen van een bijgebouw bij de woning en de regularisatie van een reeds afgebroken fabriekshal
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019147018
 • Aanvrager: de heer Nicolas Dekeyser wonende te Kortrijkse heerweg 36 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: René De Clercqstraat 15, 17 en 19 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 4 eengezinswoningen na afbraak van de bestaande bebouwing
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019152714
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Klokkestraat  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het bouwen van twee gekoppelde ééngezinswoningen met carports
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019129464
 • Aanvrager: de heer Mattias Degrande wonende te Harelbekestraat 98 te 8540 Deerlijk en mevrouw Vicky Demeyer wonende te Harelbekestraat 98 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vlasstraat 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019158727
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Zeggestraat 1 tem 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 8 aaneengesloten eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019153782
 • Aanvrager: Akinjide Abdullai namens sprl gevestigd te Boulevard du Leeds 253 te 59777 lille
 • Ligging: Schoolstraat 4 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaand handelspand met woning tot horecazaak met woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019132223
 • Aanvrager: de heer Diederik Van Durme wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 20 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis ter vervanging van het bestaande tuinhuis (regularisatie)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019147967
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Rietstraat 1 tem. 18 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 18 woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019125714
 • Aanvrager: Kristof Deleersnyder wonende te De Spijker 7 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 7 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleg van een oprit met parkeerplaatsen en plaatsen van een betonmuur met poort als afsluiting van de eigendom
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 12 februari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019148723
 • Aanvrager: Xavier en Evelien Boone - Brunfaut wonende te Cantecleerstraat 10 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Windhalmlaan 18 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een ééngezinswoning met carport
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019132841
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens JAGERSHOF NV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Keizelbergstraat 4 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019122119
 • Aanvrager: Conrad Everaerdt namens Fluvius System Operator CVBA met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Achterstraat te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een elektriciteitscabine voor openbaar nut
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019142195
 • Aanvrager: Geert Parmentier namens Twenthe Group NV gevestigd te Harelbekestraat 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 66 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bestemmingswijziging van stockage naar deels kleinhandel en deels groothandel en het uitbaten van een kleinhandelsactiviteiten met een handelsoppervlakte van 603 m²
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019137520
 • Aanvrager: Roel Vaneeckhout namens Kookon NV gevestigd te De Cassinastraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Rochusstraat 28 en 30 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van twee eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019132982
 • Aanvrager: Jean-Pierre en Rita De Rycke - Haesaert wonende te Vichtestraat 136 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtestraat 136 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande garage, slopen van een achterbouw en voorzien van nieuwe gevelbekleding aan de te behouden achterbouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2020

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019148961
 • Aanvrager: Christof De Meester wonende te Waregemstraaat 380 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 380 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van gevelisolatie en nieuwe gevelbekleding aan de voorgevel van de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2020

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019118089
 • Aanvrager: de heer Steven Dejagere wonende te Oudenaardse heerweg 145 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 38
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 1 lot voor woningbouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019138901
 • Aanvrager: GROEP HUYZENTRUYT NV, Jan Lavens, met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan 1 tem 16 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 16 eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019119256
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens JAGERSHOF - Bistierland NV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Oude Pastoriestraat 8-9-10 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van 9 bomen en het bouwen van 3 woningen en 1 aangebouwde carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019118363
 • Aanvrager: Pennoit - Verstraete wonende te Klauwaardsstraat 8 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klauwaardsstraat 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019136736
 • Aanvrager: Bjorn Dedeurwaerder en Cristina Do Nascimento Costa wonende te Vichtesteenweg 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 69 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 januari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019092187
 • Aanvrager: DEWAELE AGRO BVBA gevestigd te Tapuitstraat 53 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Tapuitstraat 25, 53 en 53A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijziging en actualisatie van de exploitatie en bouwen van een berging en elektriciteitscabine
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 9 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019114474
 • Aanvrager: GROEP HUYZENTRUYT namens mevrouw Brigitta De Lombaerde wonende te Gaversstraat 35 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Tapuitstraat 75 tem 85 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 6 woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 januari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019132493
 • Aanvrager: Vanderbeken - Vanbutsele wonende te Munkenhofstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 114 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning en bouwen van een nieuwe vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019138549
 • Aanvrager: Rudy Vervaeke wonende te Waregemstraat 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 66 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een afdak tussen bestaande muren
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019105945
 • Aanvrager: BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 207 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een bestaand woonhuis (vergund), ontbossen van het perceel en aanleggen van parking (geweigerd)
 • Beslissing: Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 januari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019138684
 • Aanvrager: mevrouw Heidi Devos wonende te Elf Novemberlaan 13 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Elf Novemberlaan 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een sectionaalpoort in de achtergevel van de woning, het dichtmaken van gevelopeningen in de zijgevel en het verplaatsen van de inrit naar de garage
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019136285
 • Aanvrager: de heer Dominique Derycke wonende te Harelbekestraat 43 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Olekenbosstraat 41 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning met bijgebouw en het herbouwen van een zonvreemde eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket:

OMV_2019133753

 • Aanvrager: de heer Jan Feryn wonende te Desselgemstraat 75 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 112-114 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 januari 2020
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019130295
 • Aanvrager: mevrouw Cindy Bultynck wonende te Vinkestraat 15 te 8554 Zwevegem
 • Ligging: Hoogstraat 117/0006 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijziging van de functie van het gelijkvloers appartement naar een kantoorruimte
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 januari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019139871
 • Aanvrager: Vandenabeele - Tremerie wonende te Paanderstraat 30 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windhalmlaan 24 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met aangebouwde carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 januari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019117413
 • Aanvrager: Devos - Hannosette wonende te Waregemstraat 198 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 198 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: renoveren van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019124603
 • Aanvrager: Alex Demeyere wonende te Veldstraat 71 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Hoogstraat 46 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van een uitbreiding van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019040820
 • Aanvrager: EKATOV BVBA gevestigd te Vredestraat 53 te 8790 Waregem
 • Ligging: Hazewindstraat 5, 7, 9, Sint-Rochusstraat 50 en Waregemstraat
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing, verkavelen van de eigendom in 20 loten voor zowel eengezins- als meergezinswoningen en bijhorende wegeniswerken en omgevingsaanleg
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019105519
 • Aanvrager: Decock - Sagaert wonende te Oliebergstraat 71 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 71 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019126738
 • Aanvrager: Geert Clement namens ECOBO BVBA met als contactadres Otegemstraat 180 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oude Heerweg 85 en 87 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019103183
 • Aanvrager: Céline Hinnekens wonende te Roelskouter 3 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Roelskouter 3 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vervangen en uitbreiden van de oprit en tuinpad
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018049542
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Kapelstraat-Oliebergstraat-Windhalmlaan (achterliggend)
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 26 loten voor woningbouw en 21 loten voor garage met aanleg van wegenis, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2019
 •  Referentie omgevingsloket: OMV_2019110617
 • Aanvrager: Pascal Vandenhende wonende te Munkenhofstraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Munkenhofstraat 16 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het verwijderen van de bestaande oprit en de aanleg van een nieuwe oprit in de voortuin
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019116517
 • Aanvrager: Kathy Delbaere wonende te Waregemstraat 532 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 532 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van het woongedeelte op de verdieping tot opslagruimte bij de bestaande winkel
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019111070
 • Aanvrager: Eddy Beernaert wonende te Pontstraat 98 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 98 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een nieuwe gevelsteen na afkappen van de bestaande gevelsteen en isoleren van de voorgevel
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 november 2019

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019109905
 • Aanvrager: Henk Kemseke namens TUINCENTRUM KEMSEKE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 42 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 42 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van bijkomende verharding en groenbuffer
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 november 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019106407
 • Aanvrager: de heer Kris De Leeuw wonende te Wandelweg 1 te 8540 Deerlijk en mevrouw Sandra Goussey wonende te Wandelweg 1 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 506 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 november 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019103536
 • Aanvrager: Karl Acx wonende te Noordlaan 21 te 8520 Kuurne
 • Ligging: Vichtesteenweg 159 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen publiciteit van de voorgevel van de handelszaak en plaatsen nieuwe luifel aan de voorgevel
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019107524
 • Aanvrager: mevrouw Charlotte Hellyn wonende te Hoogstraat 103 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 103 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van annexen, het bouwen van een binnenzwembad, het slopen van de bestaande carport en het herbouwen van een nieuwe carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019090302
 • Aanvrager: de heer Jochen Berton wonende te Otegemse steenweg 102 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 102
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 1 lot voor woningbouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 oktober 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019017035
 • Aanvrager: Hans Piepers namens Deerlijk GEMEENTE gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 70, 72, Sint-Amandusstraat 26 en 28 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vernieuwen, uitbreiden en renoveren van de scholen De Kim en De Beuk
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 oktober 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019045348
 • Aanvrager: mevrouw Veerle Vandeputte wonende te Waregemstraat 396 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 396 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen achterbouw, renovatie en uitbreiding ééngezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 oktober 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019079219
 • Aanvrager: Baert - Beernaert wonende te Nijverheidslaan 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windhalmlaan 22 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met aangebouwde carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 oktober 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019084523
 • Aanvrager: Giuseppe Morreale wonende te kapelstraat 35 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 33 en 35 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vervangen van een garagepoort door een raam in de voorgevel van het gebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019076481
 • Aanvrager: de heer Pieter Deslee wonende te Lode de Boningelaan 30 te 8500 Kortrijk en Pieter Deslee namens SOFACOVER BVBA gevestigd te Sprietestraat 326 te 8792 Waregem
 • Ligging: De Spijker 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bedrijfsgebouw (productiehal met burelen) op het bedrijventerrein 'De Spijker'
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019036961
 • Aanvrager: Pedro Vienne namens GARAGE VIENNE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 55 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 55 en 74 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualisatie vergunningstoestand en aangifte kleinhandelsactiviteit
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019086335
 • Aanvrager: Dewitte - Delabie wonende te Stationsstraat 188 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 188 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 bijgebouwen bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 oktober 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019057963
 • Aanvrager: de heer Andy Maurice Malengier wonende te Frezenbergstraat 29 te 8980 Zonnebeke, de heer Claude Croes met als contactadres Harelbekestraat 27 te 8540 deerlijk en de heer Hans Piepers wonende te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een overdekte afscheidsplaats op de begraafplaats in Sint-Lodewijk
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019071417
 • Aanvrager: Lander Deleersnyder wonende te Beekstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van een tuinhuis bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2019

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019029133
 • Aanvrager: Hans Piepers en Claude Croes, namens gemeentebestuur Deerlijk, gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vercruysse de Solartstraat 32 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een afvalberging op de site van het Gaverdomein
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019058304
 • Aanvrager: Filip Verhoye namens CARROSSERIE VERHOYE BVBA gevestigd te Kerkstraat 28 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 28 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiding van de stookinstallatie bij een carrosseriebedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019104576
 • Aanvrager: Daphne Rita De Paepe wonende te Kapel ter Rustestraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 2
 • Omschrijving van de melding: slagerij / traiteur
 • Datum aktename: 11 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019034905
 • Aanvrager: Xavier Dewulf namens G&V SERVICESTATIONS NV gevestigd te Harelbeeksestraat 120 te 8520 Kuurne
 • Ligging: Vichtesteenweg 70 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van een benzinestation
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019059978
 • Aanvrager: Christoph Van Ranst met als contactadres Roelskouter 17 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Roelskouter 17 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis bij de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2019

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019082480
 • Aanvrager: Fabrice Gobbato namens BUURTWINKELS OKAY NV met als contactadres Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, Frank Hamelrijckx namens COLIM CVBA gevestigd te Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle en de heer Frank Hamelrijckx wonende te Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle
 • Ligging: Vichtesteenweg 46 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een middenspanningscabine (gewijzigde inplanting)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2019

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019089359
 • Aanvrager: de heer Claude Croes wonende te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk en de heer Hans Piepers wonende te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging:  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een overdekte afscheidsruimte op de gemeentelijke begraafplaats
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 september 2019

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019065088
 • Aanvrager: Laurent Van Wonterghem namens Van Wonterghem Johan en Laurent VVZRL gevestigd Klijtstraat 120 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 120
 • Omschrijving van de melding: gehele overdracht van het landbouwbedrijf
 • Datum aktename door Deputatie: 5 september 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019038754
 • Aanvrager: mevrouw Jeanine Pollet wonende te Damweg 8/6 te 8790 Waregem
 • Ligging: Stationsstraat 78+ te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019073262
 • Aanvrager: de heer Geert Buyse wonende te Jan Breydelstraat 26 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pontstraat 61 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019081856
 • Aanvrager: Tanghe - Devloo met als contactadres Schoolstraat 10 bus 1 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Schoolstraat 3 en 7 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning met handelsgelijkvloers
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 september 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018047588
 • Aanvrager: Gunnar Van Daele namens FINIPUR BVBA gevestigd te Oudenaardse heerweg 76 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 76 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het exploiteren van een textielveredelingsbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 29 augustus 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019081296
 • Aanvrager: Jürgen Verhoeven wonende te Stationsstraat 107 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 107 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: isoleren van de voor- en zijgevels en plaatsen van crepi
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 augustus 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019056831
 • Aanvrager: de heer Piero Vandeputte wonende te Driesknoklaan 49 te 8540 Deerlijk en Piero Vandeputte namens VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ BVBA gevestigd te Driesknoklaan 49 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 51 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een nieuwe overkapping bij een bestaand landbouwbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 augustus 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019068843
 • Aanvrager: Andy Depamelaere wonende te Groenstraat 33 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Groenstraat 33 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een garage als uitbreiding van de woning
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 augustus 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019069864
 • Aanvrager: Luc Van Lierde wonende te Desselgemstraat 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemstraat 5 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een nieuwe gevelbekleding na isoleren
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 augustus 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019069588
 • Aanvrager: Philippe Brantegem namens Active Belgian Land Investment NV met als contactadres gentsesteenweg 150 bus 1.2 te 9300 aalst
 • Ligging: Vichtesteenweg 280 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van verharding
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 augustus 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019034495
 • Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen gevestigd te Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge
 • Ligging: Otegemstraat (naast huisnummer 86) te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Inbuizing baangracht en waterloop 3e cat (Deerlijk)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 8 augustus 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019068279
 • Aanvrager: Luc Georges Deboosere wonende te Kerkplein 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkplein 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verwijderen van de bestaande gevelsteen, isoleren van de voorgevel en plaatsen van een nieuwe gevelsteen
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juli 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019082149
 • Aanvrager: Thomas Henri Nïchelson wonende te Harelbekestraat 151 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 151 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vernieuwen van de dakbedekking en deels ophogen van het dak
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019059947
 • Aanvrager: Martine Lucienne Vandenhende wonende te Meynaertkouter 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Meynaertkouter 5 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019045525
 • Aanvrager: Schoonbaert - Debrabandere wonende te Boshoek 22 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Boshoek 22 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van een bestaande zonevreemde woning en bijgebouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juli 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019053882
 • Aanvrager: Devos - Vanryckeghem wonende te Otegemstraat 8 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019060662
 • Aanvrager: Philippe Jean-Marie Vandekerckhove wonende te Geeststraat 32 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Geeststraat 32 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis en slopen van het bestaande tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019035007
 • Aanvrager: Chris Velghe namens C&C CONSTRUCT BVBA met als contactadres Waregemstraat 53 bus A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemse steenweg 86
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 4 loten
 • Beslissing: Weigering door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019045595
 • Aanvrager: de heer Matthias Dehaen wonende te Oudenaardse heerweg 79 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 79 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande zonevreemde woning en het herbouwen van een nieuwe zonevreemde woning op een gewijzigde plaats
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juli 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019059560
 • Aanvrager: de heer Robert Rodolphe Montaine wonende te Marcel Couckestraat 21 te 8790 Waregem
 • Ligging: Tulpenlaan 25 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van kantoor naar woongelegenheid
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juli 2019
 •  

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019071125
 • Aanvrager: Rosalie Buysschaert met als contactadres Kapelstraat 70 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 329 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van parkeerruimte in de tuinzone, palend aan de achterliggende garageweg
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juli 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019050298
 • Aanvrager: Alexander Vanoosthuyse wonende te Oliebergstraat 61 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 61 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding na isoleren van de gevels
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019044536
 • Aanvrager: Stijn Vandenbroucke wonende te Pladijsstraat 243 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 243 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een stal voor weidedieren voor hobbylandbouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019055216
 • Aanvrager: Achilles Franciscus Vermast wonende te Desselgemstraat 7 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemstraat 7 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een terrasoverkapping
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juli 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019045337
 • Aanvrager: Naessens - Vandermarliere wonende te Veemeersstraat 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Veemeersstraat 5 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een eengezinswoning, verbouwen en exploiteren van een loods en het rooien van 2 bomen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2019

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019004223
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens JAGERSHOF NV met als contactadres Nijverheidslaan 31 A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat – Oude Pastoriestraat
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 4 loten, zijnde 3 voor eengezinswoningen en 1 voor garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juli 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019060413
 • Aanvrager: de heer Dirk Maes wonende te Reedonk 12 te 2880 Bornem en Dirk Maes namens ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN NV gevestigd te Reedonk 12 te 2880 Bornem
 • Ligging: Harelbekestraat 91
 • Omschrijving van de melding: overname van een bevoorradingsstation van brandstoffen
 • Datum beslissing: aktename 3 juli 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019047309
 • Aanvrager: Mevrouw Sofie Devos wonende te Vichteknokstraat 36 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 167 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande handelsruimte met woonst
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juni 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019036236
 • Aanvrager: Ivan Vandekerckhove namens IDEA BVBA gevestigd te Oudenaardseweg (W.-M.) 29 te 9790 Wortegem-Petegem
 • Ligging: Wandelweg 6-10 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanpassen van de buitenaanleg bij het groepswoningbouwproject
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juni 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019076008
 • Aanvrager: Tine Deltour namens DEVAGRO NV gevestigd te Pitantiestraat 79 te 8792 Waregem
 • Ligging: VK De Cassinastraat
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van aanleg riolering
 • Datum beslissing: aktename 26 juni 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019056527
 • Aanvrager: Koen Surdiacourt namens Wegen West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging:  E17 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het rooien van 32 populieren langs de E17
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juni 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019076804
 • Aanvrager: Wim Desimpelaere namens DESIMPELAERE WIM BOUWONDERNEMING BVBA gevestigd te Krokusstraat 5 te 8880 Rollegem
 • Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat lot 9
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van een kelderbouw
 • Datum beslissing: aktename 26 juni 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019015674
 • Aanvrager: de heer Danny Geldof wonende te Waregemstraat 424 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 424 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande keuken en heropbouw met uitbreiding van een nieuw keuken
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juni 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019037762
 • Aanvrager: Jürgen Van Parijs wonende te Poekelaan 13 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Poekelaan 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda met pergola, aanleggen van verharding en plaatsen van een poort in de voortuin
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 juni 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019061935
 • Aanvrager: mevrouw Laura Schwind wonende te Pladijsstraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: grond tegenover Pladijsstraat 19
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van woningbouw
 • Datum beslissing: aktename 12 juni 2019

   
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019071174
 • Aanvrager: de heer Stijn Haghebaert wonende te Roterijstraat 24 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Roterijstraat 24
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de aanleg van een betonput
 • Datum beslissing: aktename 12 juni 2019
 • Omschrijving van het project: vervangen van de garagepoort door een raam zonder constructieve
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019056636
 • Aanvrager: Stefaan Steven Delbeke wonende te Boelarestraat 29 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Boelarestraat 29 te Deerlijk
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 juni 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019064988
 • Aanvrager: Jacob Reinier van Sluijs wonende te Schoolstraat 4 te 8551 Zwevegem
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 68
 • Omschrijving van de melding: uitbating van een standaardgarage zonder carrossieriewerkzaamheden
 • Datum beslissing: aktename 29 mei 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019044283
 • Aanvrager: Mahieu - Nuyttens wonende te Kerkstraat 32 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windhalmlaan 32 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 juni 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019057741
 • Aanvrager: mevrouw Jennifer Oufflin wonende te Oliebergstraat 116 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 45
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw
 • Datum beslissing: aktename 22 mei 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019044782
 • Aanvrager: de heer Pieter-Jan Dendooven wonende te Stationsstraat 37 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 33, 35 en 37 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herinrichten van de bestaande aanbouw, uitbreiden van de woning en het uitvoeren van buitenaanleg bij de woning (verharding, zwembad en vijver)
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juni 2019 
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019022487
 • Aanvrager: Frederik Vuylsteke namens VUYLSTEKE CONSTRUCT NV gevestigd te Gaversdreef 19 te 8760 Meulebeke
 • Ligging: Beverenstraat 22 en Biesbeke 1 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van een aantal werken uitgevoerd aan een vergund appartementsgebouw (indeling van bepaalde ruimtes, terrassen, bijkomende dakkapel)
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juni 2019
 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019040076
 • Aanvrager: Bruneel - Uyttenhove wonende te Waregemstraat 388 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 388 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 juni 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019032442
 • Aanvrager: Verstraete - Ferrante wonende te Kerkstraat 177 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 177 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, regulariseren van de aangebouwde garage en het aangelegde terras
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 juni 2019

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019029227
 • Aanvrager: Conrad Everaerdt namens Fluvius System Operator CVBA met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Lisdoddelaan  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut in de verkaveling inwaarts de De Cassinastraat
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 2019

 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126201

 • Aanvrager: Ivan Vandekerckhove namens IDEA BVBA gevestigd te Oudenaardseweg (W.-M.) 29 te 9790 Wortegem-Petegem
 • Ligging: Wandelweg  en Waregemstraat 75 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een deel van het bedrijfsgebouw (vergund) en het bouwen van een groepswoningbouwproject van 16 woningen en buitenaanleg (iet vergund).
 • Beslissing: Gedeeltelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019027590

Aanvrager: Geert Vandercruyssen namens UITVAARTCENTRUM VANDERCRUYSSEN NV gevestigd te Windhalmlaan 2 te 8540 Deerlijk

Ligging: Windhalmlaan 2 te Deerlijk

Omschrijving van het project: exploiteren van een uitvaartcentrum

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018140273

Aanvrager: mevrouw Marie-Paule Vandegehuchte wonende te Pijpestraat 11 te 8587 Spiere-Helkijn

Ligging: Kerkstraat 154 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van een bijgebouw tot een woning met daaraan verbonden verbouwingswerken binnen het bestaande volume

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 23 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019009267

Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA met als contactadres Nijverheidslaan 31 bus A te 8540 Deerlijk

Ligging: Spinetstraat 36 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een woning met een vrijstaande carport

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019012590

Aanvrager: Koen Blanchaert namens VDS NV gevestigd te Paanderstraat 40 te 8540 Deerlijk

Ligging: Paanderstraat 40, 42 en 44 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van het magazijn bij het bestaand bedrijf

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019045849

Aanvrager: de heer Christian Roland Dubaere wonende te Zwevegemstraat 86 te 8553 Zwevegem

Ligging: Oude Heerweg (zuidkant)

Omschrijving van de melding: Het houden van een motocross + oefenritten (wedstrijd motocross in weekend van 28 en 29 september 2019 + vooraf testritten).

Datum aktename melding: 2 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018147294

Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV gevestigd te Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk

Ligging: Nijverheidslaan 38 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bijstellen van de bijzondere voorwaarden - lozingsvoorwaarden

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 16 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_201903131

Aanvrager: de heer shpetim krasniqi wonende te Otegemstraat 64 te 8540 Deerlijk

Ligging: Otegemstraat 64

Omschrijving van de melding: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

Datum beslissing: 15 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019024022

Aanvrager: Bieke Agnes Caluwier wonende te pladijsstraat 3 te 8540 deerlijk

Ligging: Pladijsstraat 3 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van het bestaande bijgebouw en het herbouwen van een garage

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019015097

Aanvrager: de heer Romain Bekaert wonende te Vichtestraat 89 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtestraat 89 te Deerlijk

Omschrijving van het project: het overwelven van een baangracht op 5 plaatsen in functie van de realisatie van de verkaveling 2011.20/2075-4 met 4 loten en een oprit naar de bestaande woni

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019005080

Aanvrager: Gaetan Dooms wonende te Zalmstraat 24 te 8540 Deerlijk

Ligging: Zalmstraat 24 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis na afbraak van het bestaande tuinhuis

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019028897

Aanvrager: Thijs Vlieghe met als contactadres Kapelstraat 70 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kapelstraat 70 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanleggen van verharding in de voortuinstrook bij een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019026844

Aanvrager: Stanislav Ivaylov Dimitrov met als contactadres Paanderstraat 13 te 8540 Deerlijk

Ligging: Paanderstraat 13 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019026292

Aanvrager: Frans Maria Gheysen met als contactadres Kasteelstraat 46 te 8531 Harelbeke

Ligging: Tapuitstraat 69 te Deerlijk

Omschrijving van het project: beperkt veranderen door de herlocatie van een nieuwe transformator met eenzelfde vermogen

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019026903

Aanvrager: Stanislav Ivaylov Dimitrov wonende te Paanderstraat 13 te 8540 Deerlijk

Ligging: Paanderstraat 13 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een garage/bijgebouw

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136557

Aanvrager: de heer Johan Vanwonterghem wonende te Klijtstraat 120 te 8540 Deerlijk

Ligging: Klijtstraat 120 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een nieuwe melkveestal en de aanleg van sleufsilo's

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 25 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019013442

Aanvrager: Jan Seys wonende te Olekenbosstraat 29 te 8540 Deerlijk

Ligging: Olekenbosstraat 29 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een garage naast de woning

Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018151954

Aanvrager: Deleersnyder - Vandekerckhove wonende te Geeststraat 32 te 8540 Deerlijk

Ligging: Geeststraat 32 te Deerlijk

Omschrijving van het project: regulariseren van een carport, een zwembad en een tuinhuis bij een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019011328

Aanvrager: mevrouw Christiane Mobouck wonende te Gentsestraat 20 te 8530 Harelbeke

Ligging: Windhalmlaan 28 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een gekoppelde eengezinswoning met carport (heraanvraag met beperkte wijziging aan de voorgevel)

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019011492

Aanvrager: Jana Schotte wonende te Otegemse steenweg 30 te 8540 Deerlijk

Ligging: Otegemse steenweg 30 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een garagegemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019012133

Aanvrager: Jana Missiaen wonende te Oudenaardse heerweg 35 te 8540 Deerlijk

Ligging: Oudenaardse heerweg 35 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitvoeren van gevelwerkzaamheden en het plaatsen van een dakuitbouw, zonder constructieve werken

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019000135

Aanvrager: Dirk Seynave namens HOUTZAGERIJ DICO BVBA gevestigd te Kleine Brandstraat 101 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kleine Brandstraat 101

Omschrijving van de melding: exploitatie van een houtzagerij

Datum beslissing: 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019007985

Aanvrager: de heer Pieter-Jan Dendooven wonende te Stationsstraat 37 te 8540 Deerlijk

Ligging: Stationsstraat 33A, 35 en 37 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van een gedeelte van de bestaande bebouwing teneinde aan te leggen als tuinzone bij de bestaande woning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018150322

Aanvrager: Koen Warnez wonende te Desselgemse steenweg 76 te 8540 Deerlijk

Ligging: Desselgemse steenweg 76 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019030380

Aanvrager: de heer Stijn Putman met als contactadres Oude Heerweg 23 te 8540 Deerlijk

Ligging: Groenstraat 42

Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw

Datum beslissing: 27 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018157169

Aanvrager: Thijs Deknudt namens BRUMATH INVEST NV met als contactadres Breestraat 31 bus A te 8540 Deerlijk

Ligging: Breestraat 27 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de gevelbekleding van de bestaande conciërgewoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018146376

Aanvrager: Philippe Brantegem namens Active Belgian Land Investment NV gevestigd te Gentse steenweg 150/1.2 te 9300 Aalst

Ligging: Vichtesteenweg 280 te Deerlijk

Omschrijving van het project: regulariseren van een winkelpand en regularisatie slopen van zonevreemd gebouw

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019019426

Aanvrager: de heer Mick Peter Lefebvre wonende te Stationsstraat 107A te 8540 Deerlijk

Ligging: Stationsstraat 107A

Omschrijving van de melding: Productie van cullinaire sauzen

Datum beslissing: 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019028452

Aanvrager: Jan Verfaillie namens Verfaillie, Jan gevestigd te Pladijsstraat 279 te 8540 Deerlijk

Ligging: Pladijsstraat 279 te Deerlijk

Omschrijving van de melding: exploiteren van een kleinschalige bandencentral

Datum beslissing: 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018154265

Aanvrager: Kim Benoit en Marinka De Winter wonende te Weverijstraat 39 te 8540 Deerlijk

Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 4 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018158615

Aanvrager: Philip Furniere met als contactadres Merellaan 26 te 8540 Deerlijk

Ligging: Merellaan 26 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanbrengen van crepi op de voorgevel van de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 maart 2019

 Referentie omgevingsloket: OMV_2019006600

Aanvrager: Lesley Eyckerman wonende te Kaaldries 97 te 9220 Hamme

Ligging: Stationsstraat 170 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018103478

Aanvrager: Debonnez - Vercaemst wonende te Kollegelaan 1 te 8530 Harelbeke

Ligging: Oude Heerweg 83 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139034

Aanvrager: Rita Carton wonende te Schragenstraat 21 te 8540 Deerlijk

Ligging: Braamakkerstraat 80 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een carport naast de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136535

Aanvrager: Filip Verhoye namens CARROSSERIE VERHOYE BVBA gevestigd te Kerkstraat 28 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kerkstraat 28 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande werkplaats en de verandering door uitbreiding van een garagewerkplaats en carrosseriebedrijf door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht en de oppervlakte waarop de geldende vergunning betrekking heeft.

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018089203

Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk

Ligging: Guido Gezellelaan te Deerlijk

Omschrijving van het project: inrichten van de gemeentelijke parking 'Guido Gezellelaan'

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019002910

Aanvrager: Vanessa Rosita Ottevaere wonende te Blauwvoetstraat 10 te 8540 Deerlijk

Ligging: Blauwvoetstraat 10 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een carport naast de woning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018155728

Aanvrager: Maarten Migneau en Laura Schwind met als contactadres Pladijsstraat 19 te 8540 Deerlijk

Ligging: Pladijsstraat 36 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018017851

Aanvrager: Jan Vanstraelen namens ORANGE BELGIUM NV gevestigd te Bourgetlaan 3 te 1140 Evere

Ligging: Kapelstraat 198 te Deerlijk

Omschrijving van het project: plaatsen van een nieuwe buispyloon met een hoogte van 33m (ter vervanging van de bestaande pyloon)

Beslissing: Vergunning afgeleverd op 18 maart 2019 door de Vlaamse Overheid

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018148038

Aanvrager: Verstraete - Verschuere wonende te Vichtestraat 132 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtestraat 132 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van een rijwoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018125349

Aanvrager: Filip Vanhaverbeke namens INTEOMMUNALE LEIEDAL DIENSTV gevestigd te President Kennedypark(Kor) 10 te 8500 Kortrijk 

Ligging: De Spijker - Vichtestraat  te Deerlijk

Omschrijving van het project: realiseren van een fietspad als verbinding tussen het bedrijventerrein De Spijker (in aanleg) en de Vichtestraat, het aanleggen van een tijdelijke werkzone, het rooien van een aantal bomen en het inbuizen van een deel van de baangracht ter hoogte van de Vichtestraat

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018125570

Aanvrager: GENNAKER namens BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kleine Tapuitstraat 18 te Deerlijk

Omschrijving van het project: carrosseriewerkplaats en assamblagebedrijf

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 7 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018077692

Aanvrager: DEBAERE NV gevestigd te Steenweg Deinze 150 te 9810 Nazareth

Ligging: Tapuitstraat

Omschrijving van het project: verkavelen van grond met wegenisaanleg en aanhorigheden

Beslissing: Weigering door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136451 

Aanvrager: Régine Ronsse namens FRAGINE BVBA gevestigd te Harelbekestraat 2/A te 8540 Deerlijk en mevrouw Régine Ronsse wonende te Harelbekestraat 2/A te 8540 Deerlijk

Ligging: Harelbekestraat 2 te Deerlijk 

Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning, herbouwen van een woongelegenheid met op het gelijkvloers uitbreiding van de bestaande naastliggende winkelruimte

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018152134

Aanvrager: De Bus - Accou wonende te Heestertse steenweg 27 te 8540 Deerlijk

Ligging: Heestertse steenweg 27 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018135170

Aanvrager: Caroline Marie Delsoir wonende te Waregemstraat 436 te 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 436 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126652

Aanvrager: de heer Wesley Creteur wonende te Stationsstraat 341 te 8540 Deerlijk

Ligging: Engelstraat 7 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van de woning, herbouwen van de achterbouw en plaatsen van een nieuwe gevelsteen en luifel aan de voorgevel

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018128461

Aanvrager: mevrouw Caroline Huysentruyt wonende te Kapel ter Rustestraat 24 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kapel ter Rustestraat 24 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en verplaatsen van de tuinberging

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018107464

Aanvrager: Johan Dheedene namens GROEP DEWAELE BVBA gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk

Ligging: Wijmelbeekstraat 4B

Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 12 loten met wegenaanleg, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen na sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018145010

Aanvrager: Pieter Decock wonende te Heuvelstraat 2 te 8540 Deerlijk

Ligging: Heuvelstraat 2 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis achter de bestaande garage

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018144467

Aanvrager: Avet - Vandeputte wonende te Oliebergstraat 75 te 8540 Deerlijk

Ligging: Oliebergstraat 75 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, het aanbouwen van een carport en het herbouwen van een tuinberging

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019009106

Aanvrager: Nicolas Martin Wallaert wonende te Oudenaardse heerweg 60 te 8540 Deerlijk

Ligging: Oudenaardse heerweg 60

Omschrijving van de melding: actualisatie van de exploitatie van een bestaand textielbedrijf

Datum beslissing: 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019007030

Aanvrager: Kris Spruytte namens AANNEMINGEN VANLERBERGHE BVBA gevestigd te Steenbakkerijstraat(DA) 5 te 8600 Diksmuide

Ligging: Comm. Edm. Ameyestraat

Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van het plaatsen van een pompput

Datum beslissing: 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018146568

Aanvrager: Koen Blanchaert namens VDS NV gevestigd te Paanderstraat 40 te 8540 Deerlijk

Ligging: Paanderstraat 40, 42, 44 en 44B te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van 2 bestaande gebouwen, één van kantoor naar bedrijfswoning en één van woning naar kantoor

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018154650

Aanvrager: Nils Berteyn wonende te Elf Novemberlaan 24 te 8540 Deerlijk

Ligging: Elf Novemberlaan 24 te Deerlijk

Omschrijving van het project: rooien van een hoogstammige boom in de tuinzone

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018140273

Aanvrager: mevrouw Marie-Paule Vandegehuchte wonende te Pijpestraat 11 te 8587 Spiere-Helkijn

Ligging: Kerkstraat 154 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van een bijgebouw tot een woning met daaraan verbonden verbouwingswerken binnen het bestaande volume

Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018138724

Aanvrager: Dieter Vermeersch namens APK Wegenbouw NV gevestigd te Winkelomseheide 217/A te 2440 Geel

Ligging: Vichtesteenweg (bedrijfsterrein De Spijker)

Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de aanleg van een bufferbekken

Datum beslissing: 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139653

Aanvrager: mevrouw Hanne Rosette  Dhuyvetter wonende te Heestertse steenweg 9 te 8540 Deerlijk

Ligging: Heestertse steenweg 9 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning binnen het bestaande volume en plaatsen van isolatie en nieuwe gevelbekleding

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018138896

Aanvrager: Aaron Jos Nys wonende te Trompestraat 10 te 8540 Deerlijk

Ligging: Trompestraat 10 te Deerlijk

Omschrijving van het project: rooien van een hoogstammige boom in de tuinzone

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018138360

Aanvrager: Aaron Jos Nys wonende te Trompestraat 10 te 8540 Deerlijk

Ligging: Trompestraat 10 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018145970

Anvrager: mevrouw Leen Thys wonende te Wafelstraat 14 te 8540 Deerlijk

Ligging: Wafelstraat 14 te Deerlijk

Omschrijving van het project: herbouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport na afbraak van de bestaande zonevreemde woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132789

Aanvrager: Tony Bauwens namens Bauwens, Tony gevestigd te Vichteknokstraat 12 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtesteenweg 169 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een toonzaal

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018135236

Aanvrager: Geert Achiel Ervyn wonende te Schaliënhofstraat 20 te 8570 Anzegem

Ligging: Waregemstraat 402 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding aan de voorgevel en het plaatsen van een raam in plaats van de poort

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132253

Aanvrager: de heer Serdar Mavzer met als contactadres Waregemstraat 38 te 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 38 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwing van een eengezinswoning met horecazaak en bouwen van een nieuwe tuinberging

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136044

Aanvrager: De Vlaminck - Declercq wonende te Herpelsstraat 108 te 8530 Harelbeke

Ligging: Hoogstraat 166 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018131892

Aanvrager: Joachim Decock wonende te Otegemstraat 122 te 8540 Deerlijk

Ligging: Otegemstraat 122 te Deerlijk

Omschrijving van het project: Vervangen van alle ramen in de voorgevel en het verkleinen van 3 raamopeningen

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018116952

Aanvrager: José Vander Linden wonende te Generaal Deprezstraat 14 te 8540 Deerlijk

Ligging: Generaal Deprezstraat 14 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda aan de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018133613

Aanvrager: Guilaume Buyschaert namens GB BUILD BVBA gevestigd te Beukenhofstraat 72 te 8570 Anzegem

Ligging: Waregemstraat 92 en 94 te Deerlijk

Omschrijving van het project: renoveren van een bestaande eengezinswoning, slopen van een aangebouwde garage/werkplaats en bouwen van een nieuwe eengezinswoning op de plaats van de werkplaats

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018117403

Aanvrager: Deviaene - Oufflin wonende te Oliebergstraat 116 te 8540 Deerlijk

Ligging: Oliebergstraat 45 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018128539

Aanvrager: Ruben en Jennifer Michels - Dejagere wonende te Desselgemse steenweg 25 te 8540 Deerlijk

Ligging: Desselgemse steenweg 23 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaand bijgebouw

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018059242

Aanvrager: de heer Michiel Vanhecke wonende te Kortrijkse heerweg 15 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kortrijkse heerweg 15 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126217

Aanvrager: Ivan Vandekerckhove namens IDEA BVBA gevestigd te Oudenaardseweg (W.-M.) 29 te 9790 Wortegem-Petegem

Ligging: Wandelweg te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanleggen van een tuinpad en 3 tuinpaviljoenen bij een recent goedgekeurd groepswoningbouwproject

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018108262

Aanvrager: stephanie valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Nijverheidslaan 31/A te 8540 Deerlijk

Ligging: Spinetstraat 34 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126884

Aanvrager: Johan Dheedene namens Immo Dewaele NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk

Ligging: Desselgemknokstraat 100 te Deerlijk

Omschrijving van het project: plaatsen van een hoogspanningscabine (tellercabine) bij het bestaand bedrijf

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018116148

Aanvrager: Vercruysse - Labeeuw wonende te Olmenlaan 3 te 8540 Deerlijk

Ligging: Olmenlaan 3 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande woning na afbraak van de bestaande aanbouw

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018115592

Aanvrager: Jagershof NV, Nijverheidslaan 31A, 8540 Deerlijk

Ligging: Kapittelstraat 6-11

Omschrijving van de verkaveling: bijstellen van de verkaveling voor de 6 loten 21-26 met de bedoeling ze samen te voegen tot 3 loten (21A, 22A, 23A)

Datum beslissing: 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018133939

Aanvrager: Filip Thys namens VERVOER THYS EUGENE EN ZONEN NV gevestigd te Waregemstraat 455 te 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 382+

Omschrijving van de melding: het uitbaten van een transportbedrijf

Datum beslissing: 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018046392

Aanvrager: de heer Albert Vanpoucke wonende te Vichtesteenweg 72 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtesteenweg 72 te Deerlijk

Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van een tankstation

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018083125

Aanvrager: Stijn Haghebaert namens DERUDDER CLEANING gevestigd te Roterijstraat 24 te 8540 Deerlijk

Ligging: Roterijstraat 24 te Deerlijk

Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunning en uitbreiding van de vergunde hoeveelheid overslag

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018122436

Aanvrager: Line en Dries Calant - De Rore wonende te Krevelstraat 30 te 8581 Avelgem

Ligging: Windhalmlaan te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaand bijgebouw

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018117672

Aanvrager: de heer Jean-Pierre Vanden Heede met als contactadres Blokellestraat 3 bus 1 te 8550 Zwevegem

Ligging: Fabrieksstraat +30 te Deerlijk

Omschrijving van het project: regulariseren van een talud voor graasweide voor schapen

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087504

Aanvrager: de heer Hendrik Destoop wonende te Sint-Amandusstraat 59 te 8540 Deerlijk

Ligging: Hoogstraat 105B te Deerlijk

Omschrijving van het project: inrichten van het pand voor "personal trainer studio"

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018088248

Aanvrager: Claude Tyberghien namens Tybco BVBA gevestigd te Zandstraat 6 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kerkplein 12, 14 en 16 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning met 7 appartementen en een handelsruimte

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018122424

Aanvrager: Nicolas Vandenbulcke namens VANDENBULCKE BVBA gevestigd te Stationsstraat 120 te 8540 Deerlijk

Ligging: Harelbekestraat 67 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de functie op het gelijkvloers van tandartsenpraktijk naar een extra woongelegenheid

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018122138

Aanvrager: de heer Jean-Pierre De Rycke wonende te Vichtestraat 136 te 8540 Deerlijk en mevrouw Linda Derycke wonende te Vichtestraat 134 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtestraat 134 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van een vrijstaand bijgebouw

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018123287

Aanvrager: Maes - Renier wonende te Beekstraat 29 te 8540 Deerlijk

Ligging: Beekstraat 29 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande woning na sloop van de bestaande aanbouw

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018104184

Aanvrager: Callewaert - Deleersnijder wonende te Olekenbosstraat 27 te 8540 Deerlijk

Ligging: Olekenbosstraat 25 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning en slopen bestaande bijgebouwen

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018104647

Aanvrager: Darlin Valcke namens VASTCO BVBA gevestigd te Boterbloemstraat 1 te 8570 Anzegem

Ligging: Driesknoklaan 46 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met dokterspraktijk

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018115749

Aanvrager: Luc Beke namens Global Estate Services Comm.V gevestigd te Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp

Ligging: Oude Heerweg 129, Oudenaardse heerweg 68, Vanneste-Verweestraat 11, 15, 17, 21 en 25 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van de bedrijfsgebouwen 1 en 2 op de site BST

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018113034

Aanvrager: de heer Sebastien Lamoral met als contactadres Hoogstraat 80 te 8540 Deerlijk

Ligging: Hoogstraat 80 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van de praktijkruimte voor een kinesist

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018108760

Aanvrager: Dries en Ella Dejaeger - Dewaele wonende te Droogtestraat 13 te 8540 Deerlijk

Ligging: Desselgemstraat 97 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018092224

Aanvrager: Fabrice Gobbato namens BUURTWINKELS OKAY NV gevestigd te Demesmaekerstraat (Victor) 167 te 1500 Halle en Filip Van Landeghem namens COLIM CVBA gevestigd te Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle

Ligging: Vichtesteenweg 46 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van de bestaande handelszaak en bouwen van een nieuwe handelszaak (Okay) met omgevingsaanleg

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018129121

Aanvrager: Pedro Vienne namens GARAGE VIENNE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 55 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtesteenweg 55

Omschrijving van de melding: overname van de exploitatie op Vichtesteenweg 55 van Pedro Vienne door Gararge Vienne

Datum beslissing: 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018125865

Aanvrager: Pedro Vienne namens GARAGE VIENNE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 55 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtesteenweg 74

Omschrijving van de melding: overname van de exploitatie op Vichtesteenweg 74 van Pedro Vienne door Gararge Vienne

Datum beslissing: 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018130216

Aanvrager: GENNAKER namens BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kleine Tapuitstraat 18

Omschrijving van de melding: Overname van Socartrust door Blue Oak Real Estate

Datum beslissing: 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018080597

Aanvrager: mevrouw Claire Dejagere wonende te Pladijsstraat 52 te 8540 Deerlijk

Ligging: Pladijsstraat 52 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van een open veldschuur

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018085533

Aanvrager: Dirk Verbauwhede namens CALMA gevestigd te Olekenbosstraat 16 te 8570 Anzegem

Ligging: Groenstraat 63 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van landbouwbedrijfswoning naar een ruimte voor sociaal-cultureel gebruik en van een schuur naar een landbouwmuseum met bij beide gebouwen een wijziging van raamopeningen

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018109672

Aanvrager: mevrouw Anna Vanlerberghe wonende te Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk

Ligging: Tapuitstraat 18

Omschrijving van de melding: Actualisatie en overname van een bestaand landbouwbedrijf

Datum aktename: 7 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018030242

Aanvrager: Filip De Mulder namens IVC gevestigd te Nijverheidslaan 29 te 8580 Avelgem

Ligging: Vichtesteenweg 142

Omschrijving van de melding: logistieke site voor op- en overslag van eindproducten

Datum aktename: 7 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018071884

Aanvrager: Gr-Ont, Nijverheidslaan 31A, 8540 Deerlijk

Ligging: Pladijsstraat (tussen huisnr. 205 en 225) Deerlijk

Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 10 loten voor woningbouw en 3 loten voor private wegenis

Beslissing: Gedeeltelijk vergund en gedeeltelijk geweigerd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018082708

Aanvrager: Marnix Coopman namens MARNIX COOPMAN gevestigd te Windmolenstraat 3 te 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 442 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van het bestaande magazijn met een garage voor het stallen van de camionettes

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018117447

Aanvrager: Maria Leona Tant wonende te Heestertstraat 39 te 8540 Deerlijk

Ligging: Heestertstraat 39 te Deerlijk

Omschrijving van het project: het rooien van een dode Lindeboom

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018080925

Aanvrager: mevrouw Stephanie Busschaert wonende te Vichtesteenweg 64 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtesteenweg 66 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de indeling van een recent vergunde ééngezinswoning in open bebouwing en het plaatsen van een carport en buitenzwembad

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018115682

Aanvrager: Dirk Vanden Buverie namens JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO NV gevestigd te Spildoornstraat 16 te 8792 Waregem

Ligging: Klijtstraat

Omschrijving van de melding: Bronbemaling in functie van infrastructuurwerken

Datum aktename: 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018109994

Aanvrager: Stefanie Bollies wonende te Otegemse steenweg 22 te 8540 Deerlijk

Ligging: Otegemse steenweg 22 te Deerlijk

Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad bij de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018083035

Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV gevestigd te Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk

Ligging: Nijverheidslaan 38 te Deerlijk

Omschrijving van het project: plaatsen van een luifel tegen een bestaand magazijn

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie in zitting van 18 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018103340

Aanvrager: Conrad Alfons Everaerdt namens Fluvius System Operator CVBA

Ligging: Windhalmlaan

Omschrijving van de melding: plaatsen hoogspanningscabine voor algemeen nut

Datum beslissing: 10 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018089472

Aanvrager: Jan Verbruggen en Joke Vandenbogaerde wonende te Otegemstraat 372 te 8550 Zwevegem

Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 9 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een alleenstaande woning met carport

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018098059

Aanvrager: mevrouw Tamara Clabau gevestigd te Hoogstraat 134 te 8540 Deerlijk

Ligging: Hoogstraat 134 te Deerlijk

Omschrijving van het project: plaatsen van 2 banners aan de voorgevel van het gebouw

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018076071

Aanvrager: Thierry Ovelacq namens OVELACQ gevestigd te Breestraat 25 te 8540 Deerlijk

Ligging: Breestraat 25 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijziging vergunningsvoorwaarden voor N totaal en Antimoon

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 4 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018058852

Aanvrager: de heer Ruben Vanhaecke wonende te Veemeersstraat 44 te 8540 Deerlijk

Ligging: Veemeersstraat 44 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van een afgebrande loods voor varkens en het herbouwen van een nieuwe varkensloods

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018068654

Aanvrager: Jürgen en Aaike Soetaert - De Roo wonende te Braamakkerstraat 37 te 8540 Deerlijk

Ligging: Braamakkerstraat 37 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van een woning en de regularisatie van de bestaande bebouwing

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018079437

Aanvrager: mevrouw Isabelle De Koning wonende te Marquettestraat 50 te 8540 Deerlijk

Ligging: Marquettestraat 50 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinberging

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018090357

Aanvrager: de heer Koen Dewaele wonende te Vichtsesteenweg 137 te 8570 Anzegem

Ligging: Pontstraat 108 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018088944

Aanvrager: Thijs Byttebier wonende te Otegemse Steenweg 13 te 8540 Deerlijk

Ligging: Otegemse steenweg 13 te Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de vergunde uitbreidingswerken aan de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018071058

Aanvrager: Kim en Justine Devos - Vanryckeghem wonende te Otegemstraat 8 te 8540 Deerlijk

Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 11 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018085890

Aanvrager: mevrouw Bénédicte Berton en de heer Jan Dujardin wonende te Vichtestraat 135 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtestraat 135 te Deerlijk

Omschrijving van het project: herbouwen van een woning en verbouwen van een bijgebouw in verbinding met de herbouwde woning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018072388

Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem

Ligging: Windhalmlaan te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen met telkens een aangebouwde carport

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018102607

Aanvrager: de heer Frederick Roosenboom wonende te Stationsstraat 130 te 8540 Deerlijk

Ligging: Paanderstraat ZN

Omschrijving van de melding: exploitatie van een houtbewerkingsbedrijf

Datum beslissing: 19 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069079

Aanvrager: de heer Nicolas De Smet wonende te Windhalmlaan 6 te 8540 Deerlijk

Ligging: Groenstraat 42 te Deerlijk

Omschrijving van het project: herbouwen woning en saneren schuur

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018105031

Aanvrager: Gerrit Bostoen namens APK Wegenbouw NV gevestigd te Winkelomseheide 217/A te 2440 Geel

Ligging: Vichtesteenweg thv 61

Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van wegenbouw

Datum beslissing: 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087652

Aanvrager: mevrouw Leen Thys wonende te Wafelstraat 14 te 8540 Deerlijk

Ligging: Wafelstraat 14 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van een bestaande eengezinswoning en herbouwen van een woning met carport

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086003

Aanvrager: Koenraad René Decroos wonende te Nieuwenhovestraat 14 te 8540 Deerlijk

Ligging: Nieuwenhovestraat 14 te Deerlijk

Omschrijving van het project: plaatsen van een hoogspanningscabine bij een bestaand bedrijf

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018074982

Aanvrager: Claude Croes namens Deerlijk GEMEENTE gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk

Ligging: Vercruysse de Solartstraat 24

Omschrijving van de melding: bouwen van een polyvalente zaal op het gaverdomein

Datum beslissing: 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086934

Aanvrager: mevrouw Lydie Putman wonende te Gullegemsesteenweg 168 te 8501 Kortrijk

Ligging: Achterstraat 21 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018082920

Aanvrager: mevrouw Sarah Roels wonende te Vrijputstraat 13 te 8540 Deerlijk

Ligging: Achterstraat 24 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018040001

Aanvrager: Eric Etienne Van Damme wonende te Gistelsteenweg 213 te 8490 Jabbeke

Ligging: Heestertse steenweg

Omschrijving van de bijstelling verkaveling: aanpassing kavelgrens naar aanleiding van de verbreding van de voetweg

Datum beslissing: 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018095106

Aanvrager: Leslie Annie Collart wonende te Place de Saint-Symphorien 2 te 7300 Mons en Richard BOVY namens QUALITY MEAT RENMANS NV gevestigd te Place de St Symphorien 2 te 7030 Bergen

Ligging: Breestraat 79

Omschrijving van de melding: uitbating beenhouwerij Renmans in de Breestraat 79 te Deerlijk

Datum beslissing: 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018077219

Aanvrager: De Keyzer - De Stoop wonende te Kruishoutemstraat 15 te 9870 Zulte

Ligging: Pladijsstraat 229 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een garage en het plaatsen van keerwandelementen

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018015917

Aanvrager: de heer Carl De Donder wonende te Stationsstraat 292 te 8540 Deerlijk

Ligging: Stationsstraat 292

Omschrijving van de aanvraag: Hernieuwing en actualisatie van een benzinestation

Datum beslissing: 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018078596

Aanvrager: Younes Boulaghmoudi wonende te Stationsstraat 72 te 8540 Deerlijk

Ligging: Stationsstraat 72 te Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018065757

Aanvrager: Tom Beeusaert wonende te Pontstraat 51 te 8540 Deerlijk

Ligging: Pontstraat 51 te Deerlijk

Omschrijving van het project: vervangen van de gevelsteen door gevelbepleistering/hout met isolatie en het vervangen van de ramen in voorgevel en een deel van de zijgevel

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018072874

Aanvrager: Tine en Tijs Accou - De Bus wonende te Heestertse steenweg 27 te 8540 Deerlijk

Ligging: Heestertse steenweg 27 te Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden en herinrichten van een bestaande eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018034126

Aanvrager: de heer Louis Casteele wonende te Brandsmisstraat 20 te 8540 Deerlijk

Ligging: Brandsmisstraat 20 te Deerlijk

Omschrijving van het project: Hernieuwing en actualisatie van de vergunning voor een landbouwbedrijf

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086470

Aanvrager: Kurt Rik Coudenys namens BOUWONDERNEMING ERIBO met als contactadres Vredestraat 45 te 8790 Waregem

Ligging: Schoolstraat 26, 28 en 28C

Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw

Datum beslissing: 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018067001

Aanvrager: de heer Abdullai Akinjide Adam wonende te Kortrijkse heerweg 5 te 8540 Deerlijk

Ligging: Kortrijkse heerweg 5 te Deerlijk

Omschrijving van het project: functiewijziging van bestaande kantoorfunctie naar horeca met dagkamerverhuur en wellness + aanleg zwembad.

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018062765

Aanvrager: de heer Kyrill Bolsjakov wonende te Haakstraat 4 te 8792 Waregem

Ligging: Waregemstraat 417 te Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, slopen van het bestaand bijgebouw en bouwen van een garage

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018064464

Aanvrager: Katrien Devaere namens VZW De Brug - Katholieke Basisscholen Zwevegem en Sint-Lodewijk gevestigd te Theophiel Toyeplein(Z) 8 te 8550 Zwevegem

Ligging: Pladijsstraat 296 te Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van een speelplaatsoverkapping

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069220

Aanvrager: Karen Decavele wonende te Waregemstraat 511 te 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 511

Omschrijving van de melding: bouwen van een carport tussen de gevel van de buur en de gevel van de aanvrager

Datum beslissing: 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069976

Aanvrager: Günther Sonja Bohez wonende te Tapuitstraat 101 te 8540 Deerlijk

Ligging: Tapuitstraat 101 te Deerlijk

Omschrijving van het project: vervangen van bestaande gevelsteen door isolatie en nieuwe gevelsteen

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018043928

Aanvrager: Pierre Claeys namens Brenntag, Nijverheidslaan 38, 8540 Deerlijk

Ligging: Nijverheidslaan 38, Deerlijk

Omschrijving van het project: aanpassen van de laadkaaien van 4 naar 3

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050542

Aanvrager: mevrouw Marinka Casteur, Kruisputstraat 13, Deerlijk en de heer Sammy Maes, Kruisputstraat 13, Deerlijk

Ligging: Kruisputstraat 13, Deerlijk

Omschrijving van het project: uitbreiden van een eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018049900

Aanvrager: de heer en mevrouw Brent en Maud Verschuere - Ameye, Marquettestraat 3, 8540 Deerlijk

Ligging: Marquettestraat 3 en 5 Deerlijk

Omschrijving van het project: samenvoegen en verbouwen van 2 woningen

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018078198

Aanvrager: de heer Thomas Bosch, namens Himpe nv, Autobaan 16, 8210 Loppem

Ligging: Vichtesteenweg 220

Omschrijving van de melding: bemaling ten behoeve van plaatsing regenwaterput

Datum beslissing: 18 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018020789

Aanvrager: BOUW BEHEER namens VERHELST BOUWMATERIALEN gevestigd te Stationsstraat 30 te 8460 Oudenburg

Ligging: Desselgemse steenweg 44 te Deerlijk

Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de milieuvergunning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 19 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018067154

Aanvrager: Evelyn Devogel, Stationsstraat 77, 8540 Deerlijk

Ligging: Stationsstraat 77, Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van een bestaand tuinhuis en vervangen door een nieuw tuinhuis

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018068869

Aanvrager: Frédéric Jean Dekens, Oliebergstraat 153, 8540 Deerlijk

Ligging: Oliebergstraat 153, Deerlijk

Omschrijving van het project: aanbrengen van gekleurde spuitkurk op voorgevel

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018065824

Aanvrager: mevrouw Isabelle Vandemeulebroucke, Baljuwstraat 6, 8540 Deerlijk

Ligging: Baljuwstraat 6, Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een garage met tuinberging

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018034887

Aanvrager: de heer Stefaan Haenebalcke, Toekomststraat 48, 8500 Kortrijk

Ligging: Pladijsstraat 252, Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met praktijkgedeelte

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018066631

Aanvrager: de heer Alexander Maroy, Gaversstraat 23, 8540 Deerlijk

Ligging: Gaversstraat 19 en 23

Omschrijving van de melding: uitbaten van een insectenkwekerij

Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018080705

Aanvrager: de heer François Hervé Termont, Stationsstraat 140, 8540 Deerlijk

Ligging: Guido Gezellelaan

Omschrijving van de melding: Boren van een waterwinning ten behoeve van de beregening voetbalvelden

Datum beslissing: 4 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018055167

Aanvrager: de heer Wim Vanhoutte, Stationsstraat 88, 8540 Deerlijk

Ligging: Oliebergstraat 10, Deerlijk

Omschrijving van het project: slopen van een deel van de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050144

Aanvrager: Detremmerie-Roose, Klijtstraat 48, 8540 Deerlijk

Ligging: Guido Gezellelaan 123, Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning, verbouwen van de bestaande garage en bouwen van een carport

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050276

Aanvrager: Silvia Douterloigne voor RVDS Fashion, Schoolstraat 44/A+B, 8540 Deerlijk

Ligging: Schoolstraat 44 en 46, Deerlijk

Omschrijving van het project: wijzigen van de voorgevel van de handelszaak en plaatsen publiciteit aan de voorgevel

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018010351

Aanvrager: Ivan Vandekerckhove voor Idea, Oudenaardseweg (W.-M.) 29, 9790 Wortegem-Petegem

Ligging: Wandelweg, Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van 5 woningen en 4 carports

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018058052

Aanvrager: Nick Berry Vermeersch, Harelbekestraat 21, 8540 Deerlijk

Ligging: Harelbekestraat 21, Deerlijk

Omschrijving van het project: aanleggen van verharding voor parkeerplaatsen

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018055651

Aanvrager: Joseph Feys namens Seniorenzorg Heilige Familie, René De Clercqstraat 9, 8540 Deerlijk

Ligging: Dammeke 1 en 3, Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een kunstwerk

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018065772

Aanvrager: Leiedal, Filip Vanhaverbeke, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

Ligging: Vichtesteenweg, Deerlijk

Omschrijving van het project: plaatsen van promotiebord voor De Spijker

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018051109

Aanvrager: de heer Mathieu Lecluyse, Paanderstraat 71, 8540 Deerlijk

Ligging: Paanderstraat 71, Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018037634

Aanvrager: Lesley Gustaaf Eyckerman, Kaaldries 97, 9220 Hamme

Ligging: Stationsstraat 170, Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand tuinhuis en het bouwen van een washok aan de woning

Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018043251

Aanvrager: Gudrun Jeannine Dedeurwaerder, Reigemstraat 4, 8570 Anzegem

Ligging: Waregemstraat 428, Deerlijk

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018001345

Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Ligging: Tapuitstraat, Deerlijk

Omschrijving van het project: aanleggen van volkstuinen en aanhorigheden

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069752

Aanvrager: Karen Onderbeke voor Onderbeke en Neirynck, Wildekouter 19, 9850 Nevele

Ligging: Paanderstraat 173

Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de renovatie van een zwembad

Datum beslissing: 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018051429

Aanvrager: de heer Pieter Jan Verfaillie, Trompestraat 36, 8540 Deerlijk

Ligging: Trompestraat 36, Deerlijk

Omschrijving van het project: verbouwen van een eengezinswoning

Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018033145

Aanvrager: Bouwbedrijf Smekens, de heer Jency Smekens, Vijvedreef (S.B.V.) 123, 8710 Wielsbeke.

Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 5 appartementen en 8 garages

Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018061979

Aanvrager: de heer Stijn Putman, Oude heerweg 23, 8540 Deerlijk

Ligging: Groenstraat 51

Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw

Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018047941

Aanvrager: Philip Roobrouck, Generaal Deprezstraat 2b, 8540 Deerlijk

Ligging: Klijtstraat 64A

Omschrijving van het project: afbreken van een vrijstaande woning

Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018041435

Aanvrager: de heer Matthias Hendrik Vandeputte, Otegemse steenweg 118, 8540 Deerlijk

Ligging: Harelbekestraat 51

Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van woning naar jeugdhuis 'De Caravanne'

Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018052793

Aanvrager: Kenny Van de Wege voor Betonwerken Dekeyser, Lindestraat 79, 8790 Waregem

Ligging: Beverenstraat 22

Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van kelderbouw

Datum beslissing: 30 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018035636

Aanvrager: Denny Benoit, Waregemstraat 373, 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 373

Omschrijving van het project: bouwen van een veranda

Datum beslissing: 30 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018026647

Aanvrager: mevrouw Dorine Lorrez, Harelbekestraat 36, 8540 Deerlijk

Ligging: Harelbekestraat 36

Omschrijving van het project: regulariseren van de uitbreiding en het wijzigen van de voorgevel van de rijwoning

Datum beslissing: 30 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018032619

Aanvrager: de heer Stephaan Dewinter, Vichtsesteenweg 40, 8570 Anzegem

Ligging: Kleine Klijtstraat 6

Omschrijving van het project: bouwen van een cohousingwoning

Datum beslissing: 23 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018027957

Aanvrager: Pedro Gino Gellinck, Vichtestraat 123, 8540 Deerlijk

Ligging: Vichtestraat 123

Omschrijving van het project: plaatsen van een pergola

Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018026625

Aanvrager: Pascal André Noreilde, Otegemse steenweg 120, 8540 Deerlijk

Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 6

Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis

Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018020052

Aanvrager: de heer Filip Vandevelde, Waregemstraat 56, 8540 Deerlijk

Ligging: Waregemstraat 56

Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning, het slopen van een bijgebouwen en het bouwen van een vrijstaande garage

Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018024759

Aanvrager: de heer Dewaele, Gaversstraat 45, 8540 Deerlijk

Ligging: Gaversstraat 45

Omschrijving van het project: aanbouwen van een carport aan de woning

Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018029861

Aanvrager: Pierre Maria Georges Jules Destrooper, Vlasstraat 2, 8540 Deerlijk

Ligging: Vlasstraat 2

Omschrijving van het project: Het rooien van 6 hoogstammige bomen (Ceder)

Datum beslissing: 16 mei 2018

Dossier Beverenstraat 16

Er werd op 22 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het heropbouwen van de ingestorte achterbouw bij de eengezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Beverenstraat 16 met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 203 X4. De aanvraag werd ingediend door mevrouw Marijke Verstraete, Beverenstraat 41, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018

Dossier Harelbekstraat 8

Er werd op 8 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een zwembad. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Harelbekestraat 8 met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 11 P2. De aanvraag werd ingediend door Els Godelieve Danneels, Harelbekestraat 8, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018

Dossier Lisbonnastraat 1

Er werd op 19 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het afbreken en herbouwen van de dakconstructie van het bijgebouw en het bouwen van een luifel aan het bijgebouw op de plaats van 2 te verwijderen aangebouwde bergingen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Lisbonnastraat 1 met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 256 P. De aanvraag werd ingediend door de heer Philippe Vermeulen, Lisbonnastraat 1, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018.

Dossier Breestraat 1

Er werd op 6 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het afbreken van de pastorij Sint-Anna. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Breestraat 1 met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 165 G. De aanvraag werd ingediend door Vick Vanhoutte voor de gemeente Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 25 april 2018.

Dossier Pontstraat 51

Er werd op 26 maart 2018 een melding ingediend voor het verbouwen van de bestaande achterbouw van de eengezinswoning en het plaatsen van isolatie en een nieuwe gevelbekleding aan de zij- en achtergevel van de woning. De melding heeft betrekking op een terrein, Pontstraat 51, met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 537 K2. De melding werd ingediend door mevrouw Séline Lombaert, Pontstraat 51, 8540 Deerlijk. Datum aktename melding door bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen: 9 mei 2018.

Dossier Kapelstraat

Er werd op 15 januari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het vellen van 29 hoogstammige populieren. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in Kapelstraat met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 737 L2. De aanvraag werd ingediend door Johan Bulcaen, Kapelstraat 4, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 18 april 2018.

Dossier De Cassinastraat 10 B/C

Er werd op 29 maart 2018 een melding ingediend voor het Polyvalente ruimte die geheel of gedeeltelijk kan afgehuurd worden voor het geven van socioculturele activiteiten. De melding heeft betrekking op een terrein in de De Cassinastraat 10 B/C. De melding werd ingediend door de heer Francis Deknudt, Braamakkerstraat 32, 8540 Deerlijk. Datum aktename melding door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 25 april 2018.

Dossier Desselgemse steenweg 44

Soort project: Afwijking milieuvoorwaarden door exploitant

Omschrijving van het project: afwijken van afstandsregels t.o.v. woongebied voor een bouwmaterialenbedrijf (klasse 1)

Referentie omgevingsloket: OMV_2017007850

Aanvrager: Bouw Beheer, Verhelst Bouwmaterialen, Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg

Ligging: Desselgemse steenweg 44

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Je kan als betrokken publiek beroep instellen tegen deze beslissing. Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de bijstelling van de omgevingsvergunning. Bezorg ons in dat geval een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan het Vlaamse Gewest, p/a Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel - de exploitant (je vindt het adres van de exploitant in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 • naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en een telefoonnummer en e-mailadres
 • het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder
 • het voorwerp van het beroep
 • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
 • een inventaris van de overtuigingsstukken

Je bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).