Verkiezingen van 09 juni 2024

Op 9 juni verkiezen we de leden van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, de leden van het Vlaams Parlement en de leden van het Europees Parlement.

In België geldt de opkomstplicht. Om te kunnen stemmen moet je als Belg aan volgende voorwaarden voldoen op 9 juni 2024: 

  • De Belgische nationaliteit bezitten.

  • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

  • Niet ontzet zijn uit het stemrecht.

  • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters per 1 april 2024.

Voor de verkiezing van het Europees Parlement mogen ook Belgen vanaf 16 jaar stemmen.

Belgen die in het buitenland verblijven, stemmen enkel voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het Europees Parlement. De Belgen die in een EU-lidstaat verblijven, kunnen er voor kiezen om voor een lijst in hun land van verblijf te stemmen in plaats van voor een Belgische lijst. 

EU-onderdanen kunnen zich tot en met 31 maart 2024 registeren om te stemmen voor het Europees Parlement.

Stemmen voor het Europees Parlement als EU-onderdaan

Meer info