Keramiekatelier Terra

Keramiekatelier

Vanaf schooljaar 2023-2024 verhuist het keramiekatelier van buurthuis De Wieke naar een grotere en meer geschikte locatie in de Hoogstraat. Daardoor kan het atelier ook inhoudelijk verder groeien. Het aanbod bestaat uit volgende onderdelen.

Lessenreeks basis

In één schooljaar (30 lessen) zal de basis van keramiek aangeleerd worden aan de hand van vaste opdrachten. De opdrachten worden zo opgebouwd dat er veel verschillende technieken aan bod komen: opbouwen met rollen klei, met platen klei, vormen in een mal, werken met de draaischijf, kurinuki, figuratief boetseren, engobes, sgraffito en glazuren ...

Praktische informatie
  • 350 euro per schooljaar (incl. benodigde klei, glazuren en bakken van de werken)
  • op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
  • Keramiekatelier Terra - Hoogstraat 46C

Inschrijven

Open atelier

Iedereen die reeds het basisjaar volgde (vanaf schooljaar 2024-2025), wie al ingeschreven was in het keramiekatelier in één van de vorige schooljaren of voldoende keramiekervaring kan aantonen om zelfstandig in het atelier te kunnen werken, kan hiervoor inschrijven. Er kan dus zelfstandig en vrij aan eigen projecten gewerkt worden onder begeleiding van een ervaren lesgeefster.

Kostprijs

150 euro per schooljaar (incl. bakken van de werken gemaakt tijdens de atelierwerking, excl. klei en glazuren)

Wanneer
  • Maandagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Dinsdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
  • Donderdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Inschrijven

Workshopreeksen

In de loop van volgend schooljaar kondigen we ook nog enkele kortlopende workshopreeksen aan. Alle info hierover maken we binnenkort bekend.

Lesgeefster

Trui Busschaert
0498 41 39 52 
truibus@hotmail.com