Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

Als je op de dag van de verkiezingen niet kan stemmen, mag je een andere kiezer volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Om te stemmen bij volmacht heb je een volmachtformulier nodig. Als stemgerechtigde mag je maar 1 volmacht krijgen.

Wanneer kan je iemand voor jou laten stemmen met een volmacht?

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:

 • Kiezers die door ziekte of handicap niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.

 • Kiezers die om beroepsredenen:

  • in het buitenland zijn opgehouden, net als de leden van het gezin die bij hem verblijven;

  • op de dag van de stemming in het Koninkrijk zijn, maar in de onmogelijkheid verkeren om zich in het stembureau te melden.

 • Kiezers die een activiteit als zelfstandige uitoefenen en zich door die activiteit niet in het stembureau kunnen melden.*

 • Kiezers die op de dag van de stemming, als gevolg van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeren.

 • Kiezers die, door hun deelname aan een activiteit om hun vrijheid hun godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen, zich niet in het stembureau kunnen melden.

 • Studenten die zich, om studieredenen, niet in het stembureau kunnen melden.

 • Kiezers die, om andere dan de bovenstaande redenen, op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland verblijft en zich daardoor niet in het stembureau kan melden.*

 
Hoe vraag ik een volmacht aan?

Je kan een volmacht aanvragen via het onderstaande volmachtformulier.

*Voor deze gevallen moet je langskomen op het gemeentehuis. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen van je verblijf in het buitenland, moet je ook een verklaring op eer toevoegen. Ook personen die een activiteit als zelfstandige uitoefenen op de dag van de verkiezingen, moeten de verklaring op eer ondertekenen.

 Je kan langskomen zonder afspraak voor alles wat te maken heeft met stemmen bij volmacht.

Volmachtformulier

Verklaring op eer