Voorlopig rijbewijs

Wanneer je geslaagd bent voor het theoretisch examen, kan je een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel aanvragen. Dit document is beperkt in tijd geldig, maar biedt jou de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je het praktisch examen aflegt.

Gezien de uitgebreide mogelijkheden en de complexiteit van de wetgeving inzake ‘leren rijden’, raadpleeg je best eerst een erkende rijschool of de dienst burgerzaken. Zij kunnen je advies geven voor je een definitieve keuze maakt.

Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt 3 à 4 werkdagen.  Het voorlopig rijbewijs moet je persoonlijk aanvragen aan het loket burgerzaken. Je kan het laten ophalen door een derde (als die een bij aanvraag ondertekende volmacht voorlegt).

Voorwaarden

Model 18 maanden

 • Enkel verkrijgbaar met een getuigschrift van 20 uren praktijkonderricht afgeleverd door een erkende rijschool
 • Zonder begeleiding
 • 18 maanden geldig
 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • Praktisch examen mogelijk na minimaal 5 maanden stage

Als je houder bent van een voorlopig rijbewijs 18 maanden kan je tijdens de geldigheid van dit voorlopig rijbewijs en op voorwaarde dat je minder dan 3 jaar geleden was slaagde voor het theoretisch examen, overschakelen naar een voorlopig rijbewijs 36 maanden. Je kan bij deze omschakeling een al afgelegde stage meenemen. Deze regeling geldt ook als je houder bent van een voorlopig rijbewijs 36 maanden en binnen de geldigheid van dit voorlopig rijbewijs omschakelt naar een voorlopig rijbewijs 18 maanden. Binnen de geldigheidsduur van een voorlopig rijbewijs kan je slechts één keer een voorlopig rijbewijs aanvragen van het model dat je nog niet had.

Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B model 36 maanden of 18 maanden, kan een je de opleiding enkel verderzetten door 6 uur praktisch onderricht te volgen in een erkende autorijschool. Daarna kan je (met een voertuig en instructeur van deze erkende autorijschool) deelnemen aan een praktisch examen categorie B.

Model 36 maanden

 • begeleiding verplicht
 • 36 maanden geldig
 • minimumleeftijd: 17 jaar
 • praktisch examen mogelijk na 5 maanden stage (indien betrokkene 18 jaar is)
 • De begeleider(s) op het voorlopig rijbewijs M36 of M12 moeten verplicht een vormingsmoment volgen. 

Model 12 maanden

Voor kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs M18 of M36 niet meer geldig is en die in de wachttijd van 3 jaar zitten.

 • het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd
 • de kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd.
 • begeleiding verplicht
 • De begeleider(s) op het voorlopig rijbewijs M36 of M12 moeten verplicht een vormingsmoment volgen. 

Model 3

(categorie A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE en categorie B + code 96 en weglating code 78 bij een reeds behaalde categorie)

 • begeleiding verplicht voor alle categorieën (behalve voor de categorieën A1, A2, A)
 • 12 maanden geldig
 • minimumleeftijd: A1: 18 jaar, A2: 20 jaar, A: 24 jaar (22 jaar indien houder van categorie A2 sedert 2 jaar) – B + code 96: 18 jaar – BE: 18 jaar – C1, C, C1E, CE, D1, D1 D1E, DE : 18 jaar
 • praktisch examen mogelijk na 1 maand stage
 • niet mogelijk voor de categorie AM (een duplicaat van een eerder afgeleverd voorlopig rijbewijs model A3 kan niet afgeleverd worden)

Als je eerder al in het bezit was van een voorlopig rijbewijs model 3, kan je een nieuw voorlopig rijbewijs model 3 bekomen voor dezelfde categorie vanaf 3 jaar na het verstrijken van het vorige voorlopig rijbewijs.

Bij verplichte begeleiding moeten de gegevens en de handtekeningen van minimum 1 en maximum 2 begeleiders op het aanvraagformulier staan. Begeleiders van een andere gemeente moeten hun gegevens laten valideren door hun gemeente.

Elke begeleider moet voldoen aan het volgende:

 • minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, minimum voor de categorie B
 • tijdens de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen hebben opgelopen
 • het laatste jaar geen begeleider zijn geweest voor andere personen, tenzij dit voor eigen kinderen was
Kosten

25 euro

Wat moet je meenemen?
 • elektronische identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (indien deze op je identiteitskaart niet recent is)
 • aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen), eventueel aangevuld met gegevens en handtekeningen van de begeleiders of met gegevens praktijkonderricht door erkende rijschool

Als je vrijgesteld bent van het theoretisch examen, kan je een blanco aanvraagformulier krijgen van de dienst burgerzaken.

Maak een afspraak

Extra informatie
Digitaal aanvraGEN van voorlopig rijbewijS
Klik hier
Overige

www.rijbewijzer.be