Premie zwerfvuilactie

Deerlijkse verenigingen of organisaties, al dan niet aangesloten bij een gemeentelijke raad, kunnen genieten van een gemeentelijke premie voor het organiseren van een zwerfvuilactie over een deelgebied.

In het premiereglement is de gemeente onderverdeeld in 14 deelgebieden, waarbij een premie van 100 euro per deelgebied toegekend wordt. Het gebruik van de selector bij de zwerfvuilactie wordt voor 100% terugbetaald.

Kaart met deelgebieden

Voorwaarden
  • Je moet minstens 1 deelgebied opruimen, zoals aangeduid op de kaart.
  • Er moet minstens 1 maand te verstrijken tussen 2 opeenvolgende zwerfvuilacties in hetzelfde deelgebied.
  • Je mag het deelgebied zelf kiezen.
  • De gemeente stelt gratis zakken ter beschikking.
  • Volgende fracties moet je uitsorteren: glas, PMD, papier, karton en metaal.
  • De zakken verzamel je op afgesproken inzamelpunten als je de selector niet gebruikt.