Melding overnachting jeugdlokaal

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn grondgebied en hoort daarom te weten welke soort activiteiten er waar en wanneer plaatsvinden. Daarom heb je als vereniging een meldingsplicht als er overnacht wordt in jouw jeugdlokaal.

Een Deerlijkse vereniging overnacht in een Deerlijks jeugdlokaal

Vaak overnachten jeugdverenigingen wel eens in hun eigen jeugdlokaal om bepaalde redenen. Dat kan een leefweek zijn, een feestweekend, een avond/nachtspel ... Belangrijk is dat hiervan een melding wordt gemaakt bij de burgemeester zodat deze op de hoogte is. Zo kan hij tijdig, indien er brand uitbreekt in dat jeugdlokaal, de brandweer verwittigen van het feit dat er die nacht overnacht wordt in het jeugdlokaal. De burgemeester kan ook optreden indien onder meer de veiligheid en hygiƫne van het jeugdlokaal niet gegarandeerd worden.

De melding dien je ten minste 10 werkdagen op voorhand in en komt ook terecht bij de jeugddienst die hiermee dan verder aan de slag gaat.

Een niet-Deerlijkse vereniging huurt een Deerlijks jeugdlokaal om te overnachten

Volgens het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet kunnen enkel jeugdlokalen verhuurd worden als jeugdverblijf zonder erkenning.

Er moet wel aan drie voorwaarden voldaan worden:

  • Het gebouw wordt ook gebruikt als lokaal voor een erkende jeugdvereniging.
  • Er wordt jaarlijks niet meer dan 60 kalenderdagen verhuurd in functie van overnachtingen (een weekend van vrijdag tot zondag wordt meegeteld voor drie kalenderdagen).
  • Er wordt enkel verhuurd aan andere erkende jeugdverenigingen.

Je bent als jeugdvereniging verplicht de burgemeester hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Een algemene melding is voldoende. Deze brief bezorg je als jeugdvereniging jaarlijks in januari aan de jeugddienst (jeugd@deerlijk.be). Zij bundelen de brieven en leggen deze voor aan de burgemeester ter kennisname.