Internationaal rijbewijs

Ga altijd eerst na of het land van bestemming het Belgisch Europees rijbewijs erkent, voor je naar een land buiten de Europese Unie reist. Is dat niet het geval, dan kan je een internationaal rijbewijs aanvragen. Het internationale rijbewijs is een 'vertaling' van het nationale rijbewijs.

Leveringstermijn

De dienst burgerzaken levert het internationaal rijbewijs onmiddellijk af.

Voorwaarden
  • De houder van een internationaal rijbewijs moet altijd zijn nationale rijbewijs kunnen voorleggen. Om een voertuig te mogen besturen in een land dat het Belgische rijbewijs niet erkent, moet je dus beide documenten bijhebben: het nationale rijbewijs en het internationale rijbewijs.
  • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
  • Als jouw internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je tegen dezelfde voorwaarden een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente.  Daarbij moet je het oude internationaal rijbewijs of een verklaring van verlies of diefstal afgeven.
  • In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek jouw Belgisch Europees rijbewijs kunnen tonen.
Kosten

20 euro

Wat moet je meenemen?
  • Belgisch rijbewijs
  • elektronische identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto