Identiteitskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar moet je de identiteitskaart altijd op zak hebben (of bij verlies een vervangend attest, dat 1 maand geldig is). De kaart moet je voorleggen bij elke vordering van de politie en, in het algemeen, elke keer wanneer de houder het bewijs van identiteit moet leveren. Ook een gerechtsdeurwaarder kan de voorlegging ervan vragen.

Hoe aanvragen?

ID-kaart aanvragen (op afspraak)  

Oproep

Wanneer je een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen, ontvang je een oproepingskaart, die vermeldt aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen en tegen welke datum je je persoonlijk bij de dienst burgerzaken moet aanmelden. Je kan ook zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Bijvoorbeeld bij beschadiging, verlies of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is.

Eerste aanmelding

Bij de eerste aanmelding in de dienst onderteken je een document, aan de hand waarvan de identiteitskaart opgemaakt wordt.

Puk- en pincode

Na 2 à 3 weken ontvang je thuis een omslag met jouw puk- en pincode.

Ophalen en activatie

Je zal je vingerafdrukken niet enkel moeten plaatsen bij de aanvraag. Ook op het moment van afhaling en activatie zullen je vingerafdrukken opnieuw gecontroleerd worden met de vingerafdrukken die geregistreerd staan op de kaart. Je zal je dus op beide momenten persoonlijk moeten aanbieden bij de dienst Burgerzaken. Vergeet de ontvangen omslag niet mee te brengen.

Vernieuwde eID 

Sinds 19 november 2020 zijn de vernieuwde elektronische identiteitskaarten gelanceerd. Zo bevat de nieuwe e-ID vingerafdrukken. Dit werd toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. Nog enkele andere belangrijke veranderingen die deze nieuwe ID-kaarten met zich meebrengen, zijn:

  • Volmachten zijn niet langer mogelijk. 
  • Indien de huidige ID-kaart nog geldig is, hoeft een wissel niet te gebeuren.

Nieuwe ID-kaart ophalen (op afspraak)

Meer weten over de vernieuwde eID? Lees het hier

Kosten
  • gewone procedure: 25 euro
  • dringende procedure (3 werkdagen): 130 euro
  • dringende procedure (3 werkdagen, levering Brussel): 167 euro
Extra informatie