Europees rijbewijs in bankkaartmodel

Binnen Europa circuleren er momenteel tientallen verschillende rijbewijsmodellen. Het uniforme bankkaartmodel, met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen, brengt daar verandering in. Op termijn verdwijnt op die manier het papieren document, wat meteen ook het risico op fraude, diefstal en vervalsing verkleint. De Europese richtlijn 2006/126/EG legde de lidstaten de invoering van een rijbewijs bankkaartmodel op sinds 19 januari 2013. Sindsdien vervangen we de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan door het nieuwe bankkaartmodel. Het Belgisch Europees rijbewijs in bankkaartmodel is standaard 10 jaar geldig.

Moet ik een nieuw rijbewijs aanvragen?

Wie nog geen rijbewijs heeft, zal automatisch het Belgisch Europees rijbewijs in bankkaartmodel ontvangen. Ook wie na verlies of diefstal of naar aanleiding van een medisch attest een nieuw rijbewijs nodig heeft, ontvangt dit bankkaartmodel. Je kan jouw oude papieren rijbewijs ook vrijwillig laten vervangen door een Belgisch Europees rijbewijs in bankkaartmodel.

Enkel wanneer jouw huidige rijbewijs in slechte staat is, de foto niet meer gelijkend is of wanneer je nog in het bezit bent van een oud Belgisch (model afgeleverd t.e.m. 31-12-1988) papieren rijbewijs (en van plan bent om te sturen in het buitenland) raden wij een onmiddellijke vervanging aan. Een recent Belgisch Europees rijbewijs in papieren vorm dat in goede staat is, kan je dus gerust nog blijven gebruiken.

In de toekomst komt een volledige omwisseling van de rijbewijzen er wel aan.

Wie een rijbewijs in bankkaartmodel heeft dat minder dan 3 maanden geldig is, moet zelf een nieuw rijbewijs aanvragen. De gemeente of de FOD Mobiliteit sturen zelf geen oproepingsbrieven. 

Maak een afspraak - aanvraag

Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt 3 à 4 werkdagen.

Maak een afspraak - afhalen

Kosten

25 euro

Wat moet je meenemen?
  • elektronische identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (indien deze op je identiteitskaart niet recent is)
  • aanvraagformulier rijbewijs (na afleggen van praktisch examen) of huidig rijbewijs bij omwisseling