Erkenning van een kind

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. Een kind erkennen kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • identiteitsbewijs/paspoort (let op: een verblijfskaart is geen identiteitsbewijs)
  • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
  • afschrift van de geboorteakte van de moeder en de erkenner*
  • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een nationaliteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats
  • eventueel een authentieke akte waaruit de toestemming van de persoon die zijn voorafgaande toestemming moet geven in de erkenning blijkt
  • eventueel ieder ander stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetcertificaten)

* Ben je geboren in België, dan hoef je geen geboorteakte voor te leggen, de dienst vraagt die in jouw plaats op. Ben je geboren in het buitenland en is de akte niet overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en heb je die niet eerder ingediend voor een ander dossier, dan zal je de geboorteakte moeten opvragen bij de geboorteplaats.

Documenten die opgesteld zijn in het buitenland moeten mogelijk voorzien zijn van een apostille of legalisatie. Het is mogelijk dat documenten vertaald moeten worden naar het Nederlands door een Belgisch beëdigd vertaler.