Begrafenisvergoeding oud-strijders

De gemeente Deerlijk keert een begrafenisvergoeding uit bij het overlijden van oud-strijders of gelijkgestelden (verzetsleden, politiek gevangenen ...) die gedomicilieerd zijn inDeerlijk.

Wie heeft recht op deze vergoeding?

De weduwe van de overledene of de rechthebbende die het bewijs kan leveren van de betaling van de begrafenis en van de lijkwagen.

Wie doet de aanvraag?

De weduwe van de overledene of de rechthebbende.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

Kom langs in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.

Wat moet je meenemen?
  • afschrift van het betalingsbewijs van de begrafenis en van de lijkwagen, op naam van de aanvrager
  • afschrift van een legitimatiebewijs statuut van de Nationale Erkentelijkheid (de lidkaart van de Nationale Oudstrijdersbond is niet geldig)
  • rekeningnummer waarop het bedrag mag gestort worden