Attest van wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonen biedt - naast het huwelijk - een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming. Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk. Je kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met jouw moeder, jouw broer, een vriend(in).

Het attest van wettelijke samenwoning is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Deze verklaring leg je af voor een ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

Beide personen die wettelijk willen samenwonen, moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Daarnaast zijn er drie voorwaarden om een attest van wettelijke samenwoning te kunnen krijgen:

  • Je moet op hetzelfde adres wonen.
  • Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijke samenwoning kunnen afleggen.

Voldoen beide personen aan alle voorwaarden, dan stellen we het attest van wettelijke samenwoning direct op. Je krijgt een afdruk van de verklaring mee.

Kosten

25 euro

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaarten van beide personen

  • voor personen met een andere nationaliteit is het mogelijk dat er bijkomende stukken gevraagd worden (bv. een bewijs van burgerlijke staat en geboorteakte) 
Extra informatie