Attest van leven

Het attest van leven is een attest waarmee een inwoner kan aantonen dat hij nog in leven is. Als je dit attest persoonlijk komt aanvragen bij de dienst burgerzaken, ontvang je een bewijs met de vermelding 'op heden in leven en voor de burgemeester verschenen'. Vraag je het op een andere manier aan (e-mail, fax, elektronisch formulier), dan ontvang je een bewijs met de vermelding 'nog steeds in leven, volgens de registers'.

Opgelet, voor onder andere levensverzekeringen heb je een bewijs nodig waaruit blijkt dat je levend voor ons bent verschenen.

 

Hoe aanvragen?

  • In het gemeentehuis bij dienst burgerzaken (op afspraak).
  • Via het elektronisch formulier.

Afhaling

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
  • Via het elektronisch formulier ontvang je het attest onmiddellijk digitaal.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
  • Als je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je van die persoon een kopie van de identiteitskaart en een volmacht nodig .
Extra informatie