Aanvraag Belgische nationaliteit

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

Je moet je persoonlijk aanbieden zodat de dienst burgerzaken de informatie kan geven die van toepassing is op jouw concrete situatie. Elk dossier vereist immers een aanpak op maat.

Na ondertekening van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de Procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan.

Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvang je automatisch enkele nationaliteitsattesten.

Kosten

Voor de nationaliteitsverklaring betaal je:

  • Het eenheidstarief: 150 euro registratierecht te betalen bij het Registratiekantoor van Kortrijk, na vervolledigen van jouw dossier door de dienst burger en welzijn
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • De verblijfskaart

Wanneer je de eerste keer langskomt, zal je van de dienst burgerzaken alle nodige info krijgen over welke procedure voor jou het best in aanmerking komt. Op basis daarvan vertellen we je welke documenten je zal moeten indienen.

Extra informatie