Agenda CF 01.23

Gepubliceerd op Dinsdag 28 februari 2023

De gemeenteraadscommissie financiën vergadert op donderdag 23 maart 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

  • Goedkeuren verslag CF 02.22
  • Bespreking jaarrekening 2022
  • Varia

Verslag CF 02.22