Algemene politieverordening

In Deerlijk en Harelbeke (politiezone Gavers) werd in 2010 een nieuwe gemeenschappelijke algemene politieverordening (APV) ingevoerd. Vanaf 2014 is dit reglement licht gewijzigd. In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er onder meer regels in terug over geluid en nachtlawaai, inname van de openbare weg, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, inzamelen en achterlaten van afvalstoffen, het organiseren van manifestaties ... 

Overtredingen van de APV kunnen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De belangrijkste GAS-sanctie is de administratieve geldboete.

De gemeentelijke administratieve geldboete in vraag en antwoord

Verdraagzaamheid, respect voor elkaar en elkaars goederen en communicatie vormen nog altijd de beste manier om samen te leven. Toch gebeurt het dat het gedrag van medeburgers overlast veroorzaakt. In dit geval kan een gemeentelijke ambtenaar een boete opleggen. Afhankelijk van de zwaarte van het feit kan deze sanctie tot 350 euro oplopen.

Een aantal feiten worden bij voorrang aangepakt. Het gaat om aanplakkingen (wildplakken), loslopende honden, sluikstorten en tijdelijke bewegwijzering zonder machtiging.

Lees de algemene politieverordening