Premie huurkosten selector

De selector is een grote verzamelcontainer waarop twaalf kleine containers zijn bevestigd voor de volgende fracties: PMD, papier en karton, bekers, glas, restafval, folies en groenafval. De samenstelling van de selector kan door de vereniging zelf bepaald worden afhankelijk van de hoeveelheid te verwachten afval. Je kan bijvoorbeeld een bak voor het groenafval ruilen voor een bak voor papier en karton.

Aan de plaatselijke verenigingen die naar aanleiding van het inrichten van feesten en evenementen op het grondgebied van de gemeente de selector huren bij de intercommunale IMOG, verlenen we een tegemoetkoming in de kostprijs van deze huur. De premie bedraagt 50 % van de huurprijs.

Voorwaarden
  • Je moet de selector reserveren bij IMOG, dat de modaliteiten omtrent het gebruik van de selector vastgelegt.
  • Je moet deze premie aanvragen binnen de 2 maanden na de datum van de factuur van IMOG.
Kosten

Voor het gebruik van de selector moet je een bijdrage betalen aan IMOG. Deze bijdrage bedraagt momenteel 91 euro.

Wat moet je meenemen?
  • aanvraagformulier
  • kopie van de factuur van IMOG
  • kopie van het betalingsbewijs