Poetsdienst

De poetsdienst helpt je in het normale onderhoud van jouw woning. Voorbeelden van dat normaal onderhoud zijn stof afnemen, stofzuigen, dweilen, sanitair en keuken onderhouden, vensters wassen, onderhoud van houtwerk en meubelen. Als we bijkomende noden vaststellen, moet je overschakelen op gezins- en bejaardenhulp.

Voor wie?

  • hulpbehoevende 65-plussers die hun gewone verblijfplaats in Deerlijk hebben
  • hulpbehoevende niet-65-plussers die hun gewone verblijfplaats in Deerlijk hebben komen enkel in aanmerking nadat het bijzonder comité voor de sociale dienst hun aanvraag goedkeurde aan de hand van een sociaal verslag
Voorwaarden

Je moet zelf zorgen voor alle benodigdheden zodat de poetsvrouw haar werk goed kan doen.

Kosten
  • 0,12 euro per 24,79 euro, indien het maandinkomen minder dan 928.73 euro is met een minimum van 2,50 euro per uur
  • 0,14 euro per 24,79 euro, indien het maandinkomen 928.73 euro of meer is, met een maximum van 7,50 euro per uur.