Huwelijksaangifte

Een huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen (de zogenaamde ‘ondertrouw'). De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op. Opgelet: deze akte van aangifte is nog geen huwelijksakte.

Wie doet de aangifte?

 • De toekomstige echtgenoot of echtgenote of beiden samen.
 • Gebeurt de aangifte door één van beiden dan is een instemmingsformulier noodzakelijk, voorzien van een gewettigde handtekening of een kopie van de EID bijgevoegd.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De huwelijksaangifte kan ten vroegste 6 maanden en moet minimum 15 dagen vóór de huwelijksdatum gebeuren.

Hoe doe je aangifte?

 • Je geeft het huwelijk aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jij of jouw aanstaande ingeschreven staat in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 
 • Verblijven jij en jouw aanstaande (van wie minstens één Belg is) in het buitenland en sta je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je aangifte doen bij de burgerlijke stand van:
  • de gemeente waar jij of jouw aanstaande laatst ingeschreven waren
  • de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad (kleinkind, kind, ouder of grootouder) ingeschreven is
  • de geboorteplaats van jezelf of jouw aanstaande
  • Brussel (als geen van de vorige van toepassing is)
Voorwaarden
 • Je moet meerderjarig zijn.
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden) vooraleer je een nieuw huwelijk kan sluiten.
Kosten

60 euro

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitsbewijs
 • Belg, woonachtig en geboren in België: de dienst huwelijken vraagt zelf de nodige documenten op
 • Eventueel documenten afgeleverd in het buitenland

Voor huwelijken met personen van een andere nationaliteit kan je best eens langskomen om te zien welke documenten je nodig hebt.

Extra informatie