Gratis restafvalzakken

Bij aankoop van restafvalzakken worden aan bepaalde categorieën van de bevolking een gelijk aantal restafvalzakken als de aankoop ter beschikking gesteld.

Volgende personen komen in aanmerking voor de gratis ter beschikking gestelde restafvalzakken:

  • De gezinshoofden met minimum 3 kinderen onder de 18 jaar, waarvan ze niet noodzakelijk de biologische ouder moeten zijn, op voorwaarde dat ze samen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres in de gemeente. Voor het berekenen van de leeftijd nemen we het geboortejaar als referentie.
  • De onthaalgezinnen, gedomicilieerd in de gemeente, op vertoon van het attest van Kind en Gezin of zij die opgelijst worden door een dienst van onthaalgezinnen die hen attesteert als zijnde aangesloten bij Kind en Gezin.
  • Personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie of stomaproblemen gestaafd door een medisch attest. Personen gedomicilieerd in het rustoord komen hiervoor niet in aanmerking.

Jaarlijks wordt bij aankoop van restafvalzakken volgende pakken gratis ter beschikking gesteld:

  • bij gelijktijdige aankoop van twee pakken (10 stuks/pak) grote restafvalzakken: twee pakken grote restafvalzakken (10 stuks/pak);
  • bij gelijktijdige aankoop van vier pakken (10 stuks/pak) kleine restafvalzakken: vier pakken kleine restafvalzakken (10 stuks/pak);

De dienst burgerzaken zal ieder jaar begin januari van het lopende jaar de categorieën gezinshoofden en onthaalgezinnen aanschrijven. Zij hebben tot eind maart van het lopende jaar om de premie te verkrijgen. De categorie personen met stomaproblemen of incontinentie, gestaafd door een medisch attest, kunnen deze premie het volledige lopende jaar verkrijgen.

Voorwaarden

Je moet vóór 1 januari van het lopende jaar gedomicilieerd zijn in de gemeente. Hiervoor geldt de inschrijving in het rijksregister als referentie.