Aanvragen huisnummer

Je moet een huisnummer zichtbaar aanbrengen naast elke deur of uitgang naar de openbare weg toe van elk gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is. 

Bij nieuwbouw of verbouwing kan je een nieuw huisnummer aanvragen.

Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw aanpalen, zoals garages, loodsen, bergplaatsen, stallen, werkplaatsen, worden beschouwd als gewone bijhorigheden van het hoofdgebouw en hoeven geen afzonderlijk huisnummer te hebben.