Sint-Rochusstraat een maand lang niet bereikbaar

Gepubliceerd op Woensdag 27 september 2023

De Sint-Rochusstraat verandert in een fietsstraat. De werken voor die transformatie tot fietsstraat starten op maandag 02 oktober en duren tot 30 november. Tijdens de werkzaamheden is de Sint-Rochusstraat niet bereikbaar voor alle verkeer.

UPDATE: Verlenging duur werken
We stelden vast dat we de nieuwe voetpaden moeilijk kunnen aansluiten in een deel van de Sint-Rochusstraat, door het bolle profiel van de bestaande weg. Dat is zo vanaf de Vichtesteenweg tot aan Sint-Rochusstraat 32. Daarom beslisten we om dit stuk weg, dat nog bestaat uit asfalt waar kasseien onder liggen, volledig op te breken. Door deze extra ingreep zullen de werken een maand langer duren, tot eind november. Rioolbeheerder Riopact maakt van de gelegenheid gebruik om nog enkele plaatselijke herstellingen uit te voeren aan de riolering.

Wat veranderen we?

In het kader van de lopende werken in de Sint-Rochusstraat werd beslist de rijrichting in de Nieuwstraat tijdelijk te wijzigen. Dit betekent dat het verkeer dat uit de Vichtesteenweg komt via de Schoolstraat de Nieuwstraat mag inrijden. Het verkeer in de Hoogstraat mag de Nieuwstraat niet inrijden. Dit zijn de verdere veranderingen:

  • We verbreden het voetpad vanaf de hoek met de Vichtesteenweg tot aan de oversteekplaats van de school.
  • We vernieuwen het voetpad aan de rechterzijde, tot aan Sint-Rochusstraat 32.
  • We leggen het voetpad ter hoogte van de school en op enkele andere plaatsen in de buurt van de school opnieuw aan.
  • Er komt een afgescheiden fietsloper in tegengestelde richting. In de bocht ter hoogte van de Hazewindstraat is de fietsloper verhoogd.
  • We passen het kruispunt van de Sint-Rochusstraat met de Waregemstraat aan de nieuwe verkeerssituatie aan.
  • We vernieuwen de asfalttoplaag van de Vichtesteenweg tot aan Sint-Rochusstraat 32.

Verkeershinder tijdens de werken

Er kan geen verkeer passeren in de Sint-Rochusstraat tijdens de werken. Dat is ook zo voor fietsers en voetgangers. Om de hinder te beperken voorzien we verschillende omleidingen.

  • Fietsers en voetgangers: omleiding via de Schoolstraat, Nieuwstraat en Hoogstraat.

  • Verkeer van de Vichtesteenweg-N36: verkeer naar Waregem moet een omleiding volgen via de N43 of E17. Voor lokaal verkeer is er een omleiding via de N36, Stationsstraat, Rodenbachstraat, Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat en Waregemstraat.

  • Verkeer op kruispunt Stationsstraat-Harelbekestraat: omleiding via de Rodenbachstraat, Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat en Waregemstraat.

  • Verkeer op kruispunt Harelbekestraat-Kerkplein: omleiding via Kerkplein, Sint-Amandusstraat, Guido Gezellelaan, Paanderstraat en Waregemstraat.

Omleiding in kaart