Agenda CF 01.22

Gepubliceerd op Woensdag 02 maart 2022

De gemeenteraadscommissie financiën vergadert op maandag 21 maart om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

  • Goedkeuren verslag CF 02.21
  • Bespreking jaarrekening 2021
  • Varia

Verslag CF 02.21